به وبلاگ شرکت شیمیایی پیشگامان صنعت معاصر خوش امدید

معرفی محصولات ,ارائه مقالات صد در صد علمی و مرتبط با صنعت آب و بخار جهت بهبود مشکلات فرایند سیستم های آب و بخار و مدیریت مصارف انرژی افتتاح گردید همچنین این سایت جهت معرفی محصولات این شرکت ونیز تهیه مقالات مورد نیاز صنایع در ارتباط با بویلر سیستم های اسمز معکوس تصفیه آب وسیستم های گرمایش وسرمایش ارائه میگردد لذا امید است با تهیه این وبلاگ ضمن اطلاع رسانی همفکری با صاحبان مشاغل صنعتی جهت بهبود شرایط موجود و دسترسی به مواد شیمیای جدید مطابق با شرایط روز دنیا و نیاز صنایع ارائه گردد

 

محتویات تحقیق

 


کیفیت آب جهت اجتناب کردن ازصدمات بویلر،مهم است.آب

 جبرانی بسته به سرچشمه اش ممکن است حاوی مقادیر

 زیادی ازناخالصی باشد که اگر تصفیه نشود،موجب رسوب

 درسطوح انتقال حرارت بویلروافزایش مصرف سوخت

 خواهدشد.آب جبرانی همچنین حاوی مقادیر قابل ملاحظه ایی

 اکسیژن محلول است،که علت اصلی خوردگی می باشد.شدت

 حرارت بالای تبخیرواکسیداسیون،فرآیندهای رسوب وخوردگی را

 سرعت می بخشد خوردگی حفره ای منجر به تخریب لوله

 بویلرشده ومی تواند به تجهیزات پایین دست آسیب رساند.

 معمولا"آب جبرانی بیشتر،باعث افزایش ناخالصی ها

 وباراکسیژن محلول خواهد شد.

 

یک دیدگاه درمورد تصفیه آب موفق نیاز به نگرش سیستم کلی

 داردکه عبارت است از:

 

*آب قبل ازآنکه به بویلر برود مهیاشود.

 

*پتانسیل چگالش راحداکثرکنید.

 

*حفاظت از دیگ داخلی را فراهم کنید .

 

*ازمشکلات وتوقفات پرهیز کنید.

 

*عمرلوازم را طولانی کنید.

 

*سطوح عملکرد راپایش وکنترل کنید.

 

ایتم های زیر برای سیستم های بویلربه صورت خلاصه تعریف

 می شوند.

 

Make up (1 (آب جبرانی ) : آب خام ، آب نرم یا آب فاقد مواد معدنی برای تولید

 بخارنیازاست.

 

WaterCondenSate (2  (آب کندانس) : وقتی که بخار ،حرارتش را به فرایند،

 مبدل حرارتی ،کویل حرارتی منتقل می کند،آن تبدیل به یک فاز مایع می شودکه آب

 کندانس نامیده می شود. آب کندانس معمولا" خیلی خالص است ووقتیکه به بویلر

 برای تولید مجدد بخار برمی گردد دیگر نیاز به اضافه کردن موادشیمیایی ندارد.این

 یکی ازرایج ترین روش های جذاب بهبود کیفیت آب بویلروراندمان انرژی کارخانه های

 بخارمی باشد .

 

3)

Blowdown water  (زیرآب) : بخشی ازآب است که تعمدا" بدلیل محدود نمودن

 سطح ناخالصی ها به یک سطح قابل قبول از سیستم خارج می شود.آب جبرانی

 (Make up) برای جبران کردن،آبی است که از طریق زیر آب بویلر هدر می رود .

 

4)

Feed water  (آب خوراک): آب خوراک مجموع کل آب کندانس برگشتی وآب

 جبرانی بویلر است که خوراک بویلر جهت ساختن بخار جدید می شود

(Fw) = Make up water (Mw) + ReturnCondenSate (Rc)

 

دریک میزان مصرف بالای صنعتی بخار بویلر،آب می تواند هر یک

 ساعت یکبار کاملا" جایگزین شود.

 

بدیهی است در گردش بیشتر, بویلر بسرعت می تواند رسوب

 ویا خرابی های لوله را که ناشی ازناخالصی های آب

 است ,داشته باشد. که باعث کاهش ودرنهایت مانع گردشی

 آب وانتقال حرارت می شوند و بویلر را تخریب خواهند کرد.    

 

فشارعملیاتی بالاتربویلر ،موجب وخیمتر شدن حذف اقلام

 خارجی از آب خوراک می شود.عمدتا"بویلرهای که در 3000

psig کار می کنند ممکن است واقعا" از آب تقطیر شده برای نهایت خلوص استفاده

 کنند بعنوان یک قاعده به موارد زیرباید اشاره کرد:

 

1)ترکیبات نگران کننده در سیکل بخار آب ترکیباتی هستند که نه

 تنها باعث خوردگی یارسوب در سطوح انتقال حرارت بویلرمی

 شوند بلکه در تجهیزات پایین دست نظیرتوربین های بخار ومبدل

 های حرارتی فرآیند نیز باعث همین مشکلات خواهند شد.

 

2)ترکیبات مرتبط با خوردگی سطوح انتقال حرارت شامل کل

 ذرات جامد محلول

 

 

T.D.S  ،کاستیک آزاد ،اسیدها، اکسیژن محلول ودی اکسید کربن می باشند.

 

3)ترکیبات مرتبط با رسوب سطوح انتقال حرارت شامل آهن

 ومس می باشد.

 

4)ترکیبات نگران کننده اصلی تجهیزات پایین دستی شامل

 هدایت الکتریکی کاتیونی ،سیلیکا ،سدیم ،کلراید ،سولفات و

ph می باشد.

 

این انجمن مهندسان مکانیک آمریکایی (

ASME )رهنمودهایی را برای کیفیت آب فراهم کرده است جدول زیرمنعکس کننده

 حداکثر نا خالصی های آب قابل قبول توصیه شده توسط ASME می باشد که

 صادقانه پارامترهای عملیاتی ایمن وقابل اطمینان را انعکاس می دهد.

 

قلیایت نباید از 10درصد هدایت ویژه فراتر رود.

 

جدول یک آنالیزدقیق نمونه ترکیبات آب خوراک جهت محاسبه

 کردن محدوده غلظت آب بویلردراختیارمان می گذارد.

 

عبارت (

cycles of concentration )(سیکل غلظت) به تجمع ناخالصی های در

 بویلراطلاع گفته می شود.

 

اگرآب بویلرحاوی ده برابرسطح ناخالصی در آب جبرانی

 باشد.گفته می شود که دارای ده سیکل غلظت می باشد

 کاربرد جدول بالا بصورت زیر است.

 

1)اگر نمونه آب خوراک برای یک پکیج بویلر

 

water tube که در فشار psig 100 کارمی کند نشان می دهد یک الکالیتی کل

(بعنوان کربنات کلسیم)از ppm70 وماکزیمم ppm700 مجاز می باشد بنابر این

 محدود غلظت 10 است.

 

2)اگر نمونه آنالیز برای سیلیکا بعنوان (

Sillicondioxide )ppm4 نشان می دهد وحداکثر مجاز ppm150  باشد بنابراین

 محدودغلظت 37 است .

 

3)اگرنمونه آنالیز برای کل جامدات محلول

Micromhos 390  باشدوحداکثرمجاز Micromhos7000 باشد بنابراین محدود

 غلظت 18 است.

 

کیفیت آب مورد نیاز برای آب خوراک بویلرباید ازطریق تصفیه

 داخلی وخارجی مناسب دست یافتی باشد.

 

تصفیه خارجی :

 

تصفیه خارجی یک اصطلاح است که جهت فراهم کردن آب برای

 استفاده بعنوان آب خوراک بویلر بکار برده می شود. هدف بهبود

 بخشیدن کیفیت این منبع قبل از استفاده بعنوان آب خوراک

 بویلر است.خارج از محدوده عملیاتی بویلر صورت می پذیرد.بطور

 طبیعی چنین تصفیه خارجی شامل زلال سازی

 ،فیلتراسیون،نرم سازی زدودن الکالیتی

 

 

de alkalization زدودن املاح(de mineralization) هواگیری

 ( de aeration)وغیره.هریک یاهمه روشها می تواند در آب خوراک یا آماده سازی

 آب بویلر استفاده شوند.

 

تصفیه داخلی

 

حتی بعداز بهترین ومناسب ترین تصفیه خارجی منبع آب, آب

 خوراک بویلر (شامل آب کندانس برگشتی)هنوز محتوی

 ناخالصی هایی است که می تواند تأثیر بدی برعملیات بویلر

 بگذرد.تصفیه آب درونی بویلرمعمولا"در شکل تزریق به حداقل

 رساندن پتانسیل مشکلات واجتناب نمودن از هرگونه عیوب

 فاجعه بار, بدون در نظرگرفتن نقص در عملکرد تصفیه خارجی

 بکار برده می شود.

 

تمرکز اصلی این مقاله بر روی دوتا از مهمترین تاثیرات منفی

 ناخالصی های منتقل شده از طریق آب است که رسوب

 وخوردگی نامیده می شوند.

 

بخش یک

 

مشکلات آب                                                           

 

همه آب های خامی که برای آب ممبران بویلر استفاده می

 شوند صرفنظر از منبعشان حاوی شماری از نا خالصی

 هستند.آب همینطوری که بر روی زمین عبور می کند مقداری

 سنگ آهک ودیگرعناصر طبیعی را با خود حمل میکند. که

 محلول هستند وباقی می مانند.ناخالصی های عمومی آب در

 زیر خلاصه می شوند.

 

کدورت :بطور دقیق موادمعلق که ته نشین نمی شوند که

 موجب گل آلود شدن وتیره شدن آب می شوند.

 

رنگ :رنگ در آبها طبیعی معمولا"بخاطراندامهایی از پوشش

 گیاهی فاسد شده و پساب آلی است بهمین دلیل رنگ آب

 تغییر می کند و از بی رنگ به قهوه ای تیره تبدیل می شود.

 

جامدات معلق :موادی هستند که درآب بعنوان ذرات معلق وجود

 دارند آنها معمولا"منشاء معدنی وآلی دارند.

 

ماده نا محلول باعث کدورت می شودومی تواند خطوط را

 مسدود نموده و در تجهیزات مبدل حرارتی, بویلرها وغیره ته

 نشین شود.

 

این مواد معمولا"یک مشکل نیستند.بطوریکه آنها می تواندفیلتر

 وخارج شوند.

 

جامدات محلول :به مواردی گفته می شوند که در آب حل

 خواهند شد.اصلی ترین آنها کربنات وسولفات کلسیم ومنیزیم

 هستند .که وقتیکه حرارت داده می شوند تشکیل رسوب می

 دهند .ذرات جامد محلول دیگری هم وجود دارند که تشکیل

 رسوب نمی دهند.

 

مقدار کل مواد محلول به استثنای گازهای محلول توسط تبخیر

 تعیین می شوند.

 

کل جامدات:مجموع جامدات معلق وجامدات محلول هستند که

 بطورثقل سنجی تعیین می شوند.

 

سختی :نمک های کلسیم ومنیزیم که منبع اصلی رسوبات

 هستند.

 

الکالیتی:بیکربنات(

 

HCO3)،کربنات(CO3)وهیدرات(OH) هشتند که توسط روش تیتراسیون اندازگیری می شوند.الکالیتی می تواند به

 CO2 در بخار تبدیل شود عامل خوردگی گردد.

 

اسیدیته معدنی آزاد:اسید سولفوریک(

 

H2SO4) اسیدکلریدریک(HCL )وغیره هستند.

 

گازهای محلول :اکسیژن ودی اکسید کربن می توانند به آسانی

 توسط آب محلول شوند.این گازها محرکان تهاجم خوردگی

 هستند.

 

کاتیونها:یونهای بار منفی نظیر الکالیتی ،سولفات (

So4)،کلرایدونیترات (No3).

 

سیلیکا:بطور طبیعی در آب بعنوان یک آنیون (

HSio2)یا بصورت یک ذره معلق کلوئیدی وجوددارد.

 

آهن ومنگنز :می تواندبصورت یک کاتیون محلول وجود داشته

 باشند اما به آسانی ته نشین می شوند وباعث تغییر رنگ

 وگرفتگی می شوند.

 

روغن وگریس :می تواند در آب بصورت امولسیون وجودداشته

 

 باشند وموجب کف کردن وگرفتگی می شوند.

 

در متون آب بویلر ،نخستین مشاهدات قابل توجه سختی است

 که عمدتا"ازترکیبات کلسیم (

Ca++ )ومنیزیم (mg++)است.

 

سختی مسئول اصلی تشکیل رسوب است.عناصردیگر

 

 وتأثیراتشان در سطح بویلر در زیر لیست شده است.

 

قبل از اینکه ما اقدامات بیشتری بکنیم واجب است که یک

 تعریف از پارامترهای کیفی آب ایجاد کنیم.

 

Conductivity

 

 

 

(قابلیت هدایت الکتریکی):یک مقیاس توانایی آب جهت هدایت کردن الکتریسیته درآب

 کولینگ است.که مقدار موادمعدنی محلول در آب را نشان می دهد.هدایت الکتریکی

 در مقیاس میکرو موس اندازه گیری می شود ومی تواند از یک مقدار کم برای آب

 مقطربه بالغ بر10000 برای آب شور تغییر کند.


PH

:PH مقیاسی از درجه اسیدیته یا خاصیت بازی محلول است ومحدوده مقیاسی

 PHازصفر تا14 می باشد. صفر بیشترین میزان اسید و14 بیشترین میزان خاصیت

 بازی یا خاصیت قلیایی رانشان می دهد .کنترل PH برای اغلب برنامه های تصفیه آب

 بویلر حیاتی است.

 

شاخص های کلیدی عبارتند از

 

تغییر یک واحد

PH نمایانگر یک تغییر ده برابری در نسبت اسیدیه یا قلیایی می باشدبرای مثال

 PH=4 ده برابر خاصیت اسیدی بیشتری نسبت به PH=5 دارد.

 

*اسیدها وبازها  دارای تاثیرافزایشی هدایت الکتریکی آب بیش

 از یک نمونه خنثی هستند.برای مثال یک نمونه  آب با

PH=12  دارای هدایت الکتریکی بیشتری از یک نمونه است که دارای PH=7 می باشد.

 

*بطور عمومی وقتیکه

PH زیر رنج توصیه شده است میزان خوردگی افزایش می یابدوقتیکه PH بالای رنج

 توصیه شده است میزان تشکیل رسوب افزایش می یابد .

 

*برطبق رهنمودهای 

ASME سطح PH آب بویلر می بایستی بالای 9.5 نگهداشته شود جهت اطمینان از

 آنکه واکنش شیمیایی مناسب بین کلسیم ومنیزیم ومولکولهای فسفات رخ دهد.


Alkalinity

 

 

 

(خاصیت قلیایی)Alkalinity میزان یونهای بی کربنات (Hco3)کربنات (Co3)وهیدروکسیل(OH)در آب است.

 

ممکن است این یونها باهم موجود باشند گرچه فقط یونهای بی کربنات وکربنات در منابع آب طبیعی یافت می شوند.

 

شاخص های کلیدی عبارتند از

 

*درآب خوراک بویلر دوشکل از قلیائیت هستند که عبارتند از قلیائیت کربنات (

 

 

 

Co3)وبی کربنات (Hco3)قلیائیت بی کربنات بمراتب بیشتر معمول است.


M alkalinity

 

 

 

یا قلیائیت کل بعنوان مجموع قلیائیت کربنات ،بی کربنات وهیدروکسیدتعریف می شود.


P

 

 

 

alikalinity یا قلیائیت فنل فتالئین   عبارتست از نیمی قلیائیت کربنات به اضافه تمام قلیائیت هیدروکسید.

 

*قلیائیت های کربنات وبی کربنات می توانند با سختی کلسیم ومنیزیم ترکیب شوند وتشکیل رسوب در سیستم های آب بویلر دهند.

 

*قلیائیت و

 

 

 

PH باهم مرتبط هستند زیرا افزایش PH نشانگر افزایش قلیائیت است وبرعکس.

 

*وقتیکه آب حاوی قلیائیت کربنات وبی کربنات حرارت داده می شود.قلیائیت شکسته شدوبه

 

 

 

Co2 تبدیل می شود.Co2 آزاد شده با آب ترکیب شده واسید کلریدریک می دهد که می تواند باعث خوردگی در سطوح داخلی بویلر شود.

 

محصولات خوردگی واکنش شدیدتر با قلیائیت می دهد ورسوبات می توانند  بهمان شیوه همانند رسوب کربنات کلسیم تشکیل شوند.

 

Hardness

 

 

 

: آب بدو عنوان نرم یاسخت نامیده می شود.آب سخت حاوی ناخالصی های تشکیل رسوب است درحالیکه آب نرم  مقدارکم یا صفر می باشد.

 

شاخص های کلیدی عبارتند از

 

*سختی عمدتا"از موادمعدنی (

 

 

 

mg++ )منیزیم و(Ca++)کلسیم ساخته می شود.اینها عمدتا"مسئولیت تشکیل رسوب را دارند.مجموع این دو, سختی کل نامیده می شود.سختی کل بدودسته تقسیم می شود .

 

کربناته یا سختی موقت:بی کربنات کلسیم ومنیزیم عهده دار سختی قلیایی هستند. نمک های محلول در آب یک محلول قلیایی را تشکیل می دهند وقتی که حرارت داده می شود .آنها تجزیه شده تبدیل به دی اکسید کربن ،رسوب نرم یا لجن می شوند.

 

بدون کربنات یا سختی دائم :این نیز بدلیل وجود نمک های کلسیم ومنیزیم است امادرشکل سولفاتها وکلرایدها.این رسوبات از محلول خارج می شوند, دلیل کاهش انحلال آنها بعنوان مثال  افزایش دما وتشکیل رسوب سخت است که  زدودن  آنها سخت است.

 

* سختی بویژه سختی موقت رایجترین سختی است ومسئولیت رسوبگذاری رسوب کربنات کلسیم را دارد.

 

*اگر آبی قلیایی است یک تناسب این سختی برابر با مقدار قلیائیت کل (بعنوان

 

 

 

CaCo3 نامیده می شود)بعنوان سختی قلیایی مطرح می شود وباقیمانده آن سختی غیر قلیایی است.

 

*وجود سیلیکا در آب بویلر می تواند همچنین منجربه رسوب سخت شود,که می تواندبا نمک های کلسیم ومنیزیم واکنش دهدو  سیلیکاتهارا تشکیل دهند که می تواند شدیدا"مانع انتقال حرارت از میان

 

 

 

fire tube ها شودوباعث گردد که آنها overheat شوند.

 

*سختی برحسب

 

 

 

grains یا بخش برمیلیون یک grains سختی معادل 17.1 ppm از این عناصر می شود.

 

*سختی از آب توسط فرآیندی که معروف به تبادل یون مثبت است زدوده می شود.این فرآیند همچنین معروف به تبادل یون است.جائیکه یونهای (

 

 

 

Na+ )سدیم سبک  با یونهای کلسیم ومنیزیم همانطور آب از میان مخزن نرم کننده می گذردجایگزین یا تعویض می شوند.

 

*دیگر پارامترهای مهم عبارتند از

 

1)کل جامدات معلق (

 

 

 

Total suspended solids )

 

اندازه گیری ذرات ماده  در یک نمونه آب یا فاضلاب که در حالت تعلیق است .بعداز فیلتر کردن یک نمونه با حجم مشخص ,ماده فیلتر شده جهت محاسبه باقی مانده پس ماند خشک و وزن می شود .مقدار جامدات معلق برحسب

 

 

 

mg/L اندازه گیری می شود.

 

2)کل جامدات محلول(

 

 

 

Total Dissolved solids (T.D.S))

 

این نشان دهنده کل اجزاءمحلول می باشد برای مثال

 

 

 

Cl+Ca وسدیم وغیره است که برحسب mg/L اندازه گیری می شود.ترم های T.D.S وهدایت الکتریکی (Conductivity)دارای مناسبات مشترکی هستند.

 

3)کل کاتیون ها(

 

 

 

Totalcations  )

 

کاتیونها عناصر فلزی هستند وحاصل بارهای مثبت هستند کلسیم،سدیم ،منیزیم جذب کاتد می شوند.

 

4)کل آنیون ها(

 

 

 

Total Anions)آنیونهاغیرفلزی هستندوحاصل بارمنفی هستند بی کربناتها، کربناتها، کلراید، سولفات جذب آند می شوند.

 

5)

 

 

 

BOD:به معنای نیاز زیست شیمیایی اکسیژنDemand  biological Oxygen   وبرحسب mg/L اندازه گیری می شود.

 

6)

 

 

 

COD:به معنای نیاز شیمیایی اکسیژن  chemical oxygen demand وبرحسب mg/L اندازه گیری می شود.

 

7)

 

 

 

TOC:Total organic carbon  (کل کربن آلی)وبرحسب mg/L اندازه گیری می شود .

 

8)کل سیلیکا :که برحسب

 

 

 

mg/Lاز SIO2  اندازه گیری می شود.

 

9)کدورت :به معنای مواد معلق در آب فاضلاب می باشد که پراکنده هستند یا هنگام عبورنور از میان آب مزاحمت ایجاد می کنند.

 

*مشکلات مرتبط با آب

 

شیمی آب یک تأثیرمستقیم برروی دومشکل اصلی سیستم آب بویلر دارد

 

1)رسوب   2)خوردگی

 

هردو اینها ناشی ازگروه مختلفی از آلودگی هستند.موارد اشاره شده بدلیل رسوب نمک های کلسیم ومنیزیم در دماهای بالا به محصولاتی نظیر کربنات،هیدروکسید،سولفات وسیلیکاتها می باشد. محصولات خوردگی برای مثال گل ولجن ممکن است همچنین تشکیل رسوب را تشدید کنند.خوردگی حاصله از گازهامحلول نظیر

 

 

 

O2 در آب خوراک وCo2 که سرچشمه آن کربناتها وبی کربناتها در دماهای بالای بویلر است ناشی می شود.

 

*لایه های رسوب

 

ناخالصی های آب نظیر کلسیم ،منیزیم وسیلیکا ،عموما"در اغلب منابع آب یافت می شوند در دمای بالا جدا می شوند وتشکیل پوشش ضخیمی از مواد روی ناحیه آبی لوله های بویلر می دهند این لایه پوشش بطور فنی بعنوان رسوب نامیده می شود.

 

مشخصات اینگونه رسوبات ممکن است تغییر شکل دهدکه این تغییراز خیلی انبوه به متخلخل و از پیوند های ضعیف به پیوندهای محکم سطحی می باشند.

 

*نقاط کلیدی قابل توجه عبارتند از

 

1)رسوب عموما دارای یک رسانندگی گرمایی است که شدت آن کمتر از مقدار مشابه برای فولاد خالص می باشد حتی لایه های نازک رسوب همانند یک عایق موثر عمل می کند وانتقال حرارت راکاهش می دهد.

 

2)رسوب علاوه برمیزان ایزولاسیون پالایش،بطور تصاعدی قطرهای داخلی لوله را باریک می کند،سطوح لوله رازبر می کند ومانع جریان مناسب می شود.

 

3)رسوب در لوله ها باعث افزایش دمای فلزی می شود که دمای گاز لوله بخارافزایش می یابد.درنهایت باعث تخریب لوله ها براثر گرمای بیش از حد می شود.

 

4)رسوب معمولا"باعث اتلاف سوخت بیش از 2%در بویلر واتر تیوب وبیش از 5%در بویلرها

 

 

 

fire tube می شود.

 

*فاکتورهای اساسی که باعث تشکیل رسوب می شوند

 

1)غلظت های کلسیم ،منیزیم وسیلیکا.

 

2)قلیانیت آب(

 

 

 

PH>7)

 

3)دمای عملیاتی بالا

 

4)غلظت بالای جامدات (

 

 

 

TDS)

 

5)بلودان ناکافی

 

6)گردش مجدد کم آب کندانس

 

سختی کلسیم ومنیزیم تنها عامل نیستند دیگر ناخالصی های نظیرآهن،سیلیکا،مس،روغن وغیره اغلب در نمونه های رسوب بویلر یافت می شوند.در حقیقت به ندرت رسوبی یافت می شود که نتیجه چندین گونه از این ناخالصی ها نباشد

 

*درنتیجه هرگونه تغییری در فاکتورهای بالاتمایل به رسوب همچنین تغییر می کند سطوح بالای نمکهای تشکیل دهنده رسوب شانس تشکیل رسوب را بیشتر خواهد کرد سطوح سختی عمدتا با تمایل آب خوراک که رسوب تشکیل شودیانه مرتبط می شود.

 

اغلب نمک ها با افزایش دما حلالیشان بیشتر می شود.هرچندبرخی نمک ها نظیرکربنات کلسیم باافزایش دما حلالیشان کاهش می یابدبنابراین آنهااغلب دردمای بالا ته نشین می شوند.

 

یک تغییر در

 

 

 

PH  یاقلیائیت می تواند بطورعمده درتشکیل رسوب موثرباشد.بطوریکه با افزایش قلیائیت نمکهای نظیرکربنات کلسیم حلالیتشان کاهش می یابد وبنابراین منجربه ته نشین درقلیائیت بالا می شود

 

برخی مواد نظیر سیلیکا (

 

 

 

Sio2 ( درقلیائیت پایین کمتر محلول هستند

 

*چگونه می توان تشکیل رسوب کنترل شود.هررسوبی دریک بویلرناخوشایند است.بهترین راه رسیدگی کردن به رسوب اینست که نگذاریم آن در نخستین محل تشکیل شود.

 

ازتشکیل رسوب جلوگیری می شود توسط:

 

1)تصفیه خارجی آب جبرانی بویلر: (بکارگیری سختی گیرها, قلیازداها, دیونایزرها واسمز معکوس) جهت خارج کردن سختی موادمعدنی رسوب ساز قبل ازاینکه آنها وارد سیستم بویلر شوند.

 

2)تصفیه داخلی با بکارگیری فرمولهای شیمیایی درآب خوراک بویلر: مثلا"عملیات فسفات زنی  جهت جلوگیری کردن ازموادرسوب ساز عمومی در شکل محلول.

 

3)پذیرش تکنیک های مناسب:

 

بلودان بویلر جهت محدود کردن غلظت مواد رسوب ساز: توسط سیکل ها کنترل غلظت.یک بخش از آب عمدا جهت جلوگیری کردن گسترش موادمعدنی .یک سیکل غلظتی از سیستم تخلیه می شود.یک سیکل غلظتی نسبت میزان آب جبرانی به میزان آب بلودان است.

 

4)آب خوراک بویلر حاصل جمع آب کندانس برگشتی +آب جبرانی است.آب کندانس تولید شده بدلیل مایع شدن بخار متراکم است که خیلی خالص و عاری      از نمکهایی هستند که موجب سختی می شوند.آب جبران ازسوی دیگر حاوی ناخالصی است که می بایستی جهت خروج نمک های سخت تصفیه شود .بنابراین آب جبرانی بیشتر،ناخالصی بیشتری خواهد داشت وتمایل به تشکیل رسوب بیشتر خواهد شد.

 

*چگونگی عملیات کارکرد موادشیمیایی تصفیه داخلی

 

دو روش اصلی جهت کنترل کردن سختی در مشکلات عملیاتی بویلر داخلی  مورد استفاده قرار می گیرند وجود دارند:سیکل کربنات وسیکل فسفات.بطور عمومی سیکل کربنات برای سیستم هایی با فشار عملیاتی زیر125

 

 

 

Psig  توصیه می شود.سیکل فسفات برای سیستم هایی با فشار عملیاتی بالای 125psig توصیه می شود.

 

سیکل کربنات براساس ته نشین شدن سختی درشکل کربنات بنا نهاده می شود .

 

این واکنش به روش زیر پیش می رود

 

 

 

CaCo3+Co2+H2O=فشار/حرارت(CA++)+(2HCO3)+

 

بیکباره رسوب سختی تشکیل می شوداین مشروط به استفاده از پلیمرهای مصنوعی یا طبیعی است. دریک واکنش فیزیکی ،مولکول کربنات کلسیم به مولکولهای پلیمر چسبیده می شودوبه کف بویلرهمانند لجن سیال می افتد .همانطوریکه مولکولهای پلیمر شروع به تجمع در کف بویلرمی کنند آنها از بویلربواسطه زیر آب تحتانی خارج می شوند.

 

سیکل فسفات براساس اصول ته نشینی سختی کلسیم ومنیزیم بافسفات می باشد .بیکباره سختی/رسوب فسفات تشکیل می شود.آن همچنین  بعنوان لجن مشروط است که ازطریق بکارگیری از پلیمرهای مصنوعی یاطبیعی باشد.دراین واکنش فیزیکی خیلی از مولکولهای فسفات کلسیم به یک مولکول پلیمرمی چسبدوبعنوان لجن سیال به کف بویلر می افتد جائیکه آنها می توانند بلودان شوند برطبق رهنمودهای

 

 

 

ASME  سطح PH آب بویلرمی بایستی بالاتراز9.5 نگهداشته شودکه اینکار جهت اطمینان ازواکنش شیمیایی مناسب بین یونهای کلسیم ومنیزیم ومولکولهای فسفات است. باید نتیجه سختی غیرمنتظره باشد،یک رسوب فسفات بایستی تشکیل شود هرچند،یک عیب عمده جهت بکارگیری فسفات هنگام رسوب کردن سختی وجوددارد. فسفات منیزیم تشکیل یک لجن خیلی چسبناک می کند ومکررا"لجن برروی سطوح انتقال حرارت می افتد وته نشین شکل می گیرد.(رسوب تشکیل می شود)

 

چگونه

 

 

 

Scale conditioning  عمل می کند اسکیل کاندیشن هاساختمان کریستالی رسوب راتغییر می دهند یک لجن بزرگ قابل حمل  بجای رسوب سخت ایجاد می کنند.

 

وقتیکه سختی از طریق برنامه های کربنات و فسفات کنترل می شود.

 

لجن حاصله می بایستی به یک ماده سیال برای سهولت زیر آب تحتانی تبدیل شود.

 

کاندیشنر  لجن عموما"دارای زنجیرهای خیلی طولانی مرکب ازموادمصنوعی یا طبیعی ازمولکولهای پلیمری هستند.

 

کاندیشنر لجن بطور فیزیکی باکربنات  کلسیم یافسفات تشکیل شده در بویلر پیوند برقرار می کند .برای ممانعت از شکل گیری رسوبی که روی سطوح انتقال حرارت ته نشین می شوند  .

 

چندتا ازمحبوبترین کاندیشنرهای لجن بویلر داخلی

 

Sodium

 

 

 

Polycrxlate,liginin,SodiumPolymethaeylateand, Sulfonatecopdxmers


مهم است که بخاطر داشته باشید که یک جدول زمانبندی زیر آب تحتانی  مؤثرمی بایستی تهیه شودتا اطمینان حاصل شود از اینکه لجن روان از بویلر خارج شود.

 

چگونه رسوب بجامانده انرژی را مصرف می کند.

 

بعنوان یک قاعده کلی ،یک میلیمترازرسوب 2% مصرف سوخت را افزایش می دهد.

 

شکلهای زیر زائیده از اهمیت رسوب وتأثیرش برروی بقاانرژی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واضح است که وجود حتی رسوب کم ضخامت می تواند منجربه کاهش قابل ملاحظه ای از میزان انتقال حرارت در سر تا سر سطح بویلر حس شود.،مقدارمیزان بزرگی مصرف  سوخت  برابر با قدرت وظرفیت بویلراست .

 

چه علائمی امکان رسوب را نشان می دهند

 

1)یک شاخص غیرمستقیم تشکیل رسوب یا ته نشینی ,دمای  گازدودکش است یک منحنی صعودی در افزایش دمای گاز دودکش در هفته ها یاماهها معمولا"نشان دهنده آنست که یک ته نشینی روی هرکدام

 

 

 

Fire Side یاWater Side  سطوح مبدل حرارتی بویلر ساخته شده است.که در این حالت بویلر باید سریع بازرسی شود.

 

2)بازرسی های عینی

 

بطور چشمی لوله های بویلر وقتی که واحد برای نگهداری وتعمیرات خاموش می شود,بازرسی شوند. خروج رسوب می تواند توسط وسایل مکانیکی یا شستشوی اسیدی موفقیت آمیز باشد. اگر رسوب پدیدارشود بامتخصصان تصفیه آب محلی مشورت نمایید وبه اصلاحات تصفیه آب خوراک تان یا برنامه ریزی افزودنی های شیمیایی رسیدگی نمایید .

 

*چگونه از رخداد تشکیل رسوب جلوگیری کنیم

 

نخستین وبهترین روش  توقف تشکیل رسوب , داشتن یک ایده مناسب برای آّب جبرانی  که خوراک سیستم شماست می باشد.اگر شما مطمئن نیستید ,باداشتن یک آزمایشگاه کاملا"معتبرویک آنالیز کامل روی آب, نهایتا" شما می توانید یک تصمیم آگاهانه درمورد آنچه دقیقا"مشکلات بالقوه است وممکن است با آن مواجه شوید بگیرید.

 

پس ازتصمیم گیری در مورد جنبه های ویژه  آب جبرانی تان ,  می توانید بایک کارشناس تصفیه آب مشورت نمایدکسی که بتواند شمارا باارائه یک برنامه که مناسب موقعیت شماست راهنمائی کند.یک برنامه کامل عموما"تشکیل لجن, سطوح

 

 

 

PH ، خروج اکسیژن،تصفیه آب کندانس وسطوح قلیائیت را دربرخواهد گرفت.بطور طبیعی پیش نرم سازی آب قبل از آنکه  خوراک بویلر شود نخستین مرحله زدودن تشکیل رسوب است. حتی وقتی که آب جبرانی نرم است هنوز نیازمند ممانعت کنندههای رسوب شیمیایی درون بویلرهستیم که با تصفیه مناسب ،مشکلات اتلاف راندمان ،تخریب لوله واتلاف محصولات می توان اجتناب شود یا بطور زیادی کاهش یابد.لازمه تصفیه مناسب ،بالانس صحیح عملیات شیمیایی وکنترل است .

 

مروری گذرااز احتمالات گوناگون بعداز این مبحث ارائه می شود.

 

*خوردگی

 

چه چیزی باعث خوردگی دربویلرها می شوند بیشترین منابع عمومی خوردگی در سیستم های بویلر گازهای محلول است (اکسیژن)دی اکسیدکربن وآمونیاک .از اینها اکسیژن بیشترین حمله وری را دارد. اهمیت اکسیژن زدائی بعنوان یک منبع خوردگی حفره ایی ورسوب آهن نمی تواند بیش از این تاکید شود .حتی غلظت اندکی از این گاز می تواند باعث مشکلات خوردگی جدی شود.آب جبرانی ارائه گرمقادیرقابل ارزیابی از اکسیژن درون سیستم است. اکسیژن می تواند همچنین وارد سیستم آب خوراک ازطریق آب کندانس شود. احتمالا"منابع خط برگشتی      هوا مستقیم روی قسمت مکش پمپ ها هستند, سیستم های تحت خلاء,              عملیات تنفس بستن تانکهای دریافت آب کندانس ,باز شدن تانک های دریافت کندانس ونشت آبهای هواگیری نشده که  برای ابندی پمپ های کندانس ویا بستن        آ ب استفاده می شود.باهمه این منابع , نگهداری خوب یک بخش اساسی از برنامه جلوگیری است .

 

*در سیستم های آب بویلرچه نوعی از خوردگی وجوددارند؟

 

معمولیترین نوع خوردگی بویلر برروی خوردگی حفره ایی متمرکز می شود.منبع اصلی برای حمله 

 

 

 

Pitting اکسیژن محلول است.که باعث سوراخهای نقطه ای کوچک اما عمیق می شوند که نهایتا"دردیوارهای بویلر نفوذ می کنند موجب تخریب آنها می شوند.تنها قسمت کوچکی  از فلز خورده شده ،اما همان میزان  کافی است که موجب مزاحمت عمده ایی در سیستم های بویلر شود.درجه یورش اکسیژن بستگی به غلظت اکسیژن محلول , PH ودمای آب دارد .

 

نوع دیگر حمله عمومی است درجائیکه خوردگی بصورت یکنواخت برفراز سطح  فلزدر سرتاسر شبکه سیستم بویلر توزیع می شود.مقدارقابل توجهی از اکسید آهن تولید شده بدلیل خوردگی عمومی منجر به مشکلات آلودگی می شود.

 

چه ویژگی های آب برروی خوردگی اثر گذار است؟

 

1)اکسیژن ودیگر گازهای محلول

 

2)جامدات محلول یا معلق

 

3)اسید

 

4)سرعت

 

5)دما

 

خوردگی عمومی در بویلرها همیشه می تواند تحت تأثیر یکی یاهردومشکلات زیر باشد

 

نخست،ورود اکسیژن محلول به سیستم ازطریق آب خوراک یا می تواند واقعا"ازهرمحلی به سیستم بویلر نفوذ کند.اکسیژن محلول در آب برای وقوع واکنش کاتدی  مهم است .

 

ثانیا"

 

 

 

PH, پایین درون بویلر،عموما"منجربه خوردگی درسیستم های بویلرمی شود.این کاهش ممکن است ناشی از نفوذ  CO2 یا آلودگی از طریق مواد شیمیایی دیگر باشد.

 

چگونه جامدات محلول یا معلق برخوردگی اثر گذارند؟

 

جامدات محلول توسط افزایش هدایت الکتریکی آب می توانندبرواکنش خوردگی اثرگذارباشندهرچه غلظت جامدات محلول بیشتر شود،هدایت الکتریکی بیشتر خواهدشد وتمایل خوردگی بیشتر می شود.

 

کلریدها وسولفاتهای محلول بطور ویژه ای خورنده هستند.

 

چگونه قلیائیت یا اسید    برخوردگی اثر می گذارد؟

 

اسید وقلیائیت ناچیز آب می تواند فلزو لایه اکسیدمحافظ روی سطوح فلز را حل کند.آب باقلیائیت بیشتر به تشکیل لایه اکسید محافظت کننده کمک می کند.جهت جلوگیری کردن از خوردگی  لازم است که تا حدی آب بویلرقلیایی ونه اسیدی باشد.

 

تکنیک های استاندارد می گوید برای حفظ

 

 

 

PH 10.5-11.5 برای پوسته بویلرها,فشارکاری می بایستی150psig باشد، PH 9  می تواند در بویلرهای فشار بالاتر بکاربرده شود.سطوح گوناگونی که برای نگهداری لایه آهن مغناطیسی مطلوب  در نظر گرفته می شود می توانند هریک بدلیل حمله اسیدی یا کاستیک موجب خوردگی عمومی شوند.

 

حمله اسیدی اگر

 

 

 

PH   آب بطور قابل ملاحظه ایی کمتر از8.5 کاهش یابد

 

یک پدیده که رقیق کردن

 

 

 

water side  نامیده می شود می تواند رخ دهد.        نشانه طبیعی حمله اسیدی        (حک کردن)است.درنواحی که جریان بیشتری دارند,  سطوح صاف هستند.بعلاوه هرناحیه فشار یک ناحیه اصلی برای حمله می تواند باشد.

 

حمله کاستیک:حمله کاستیک بطور اساسی پوسته آهن مغناطیسی را ازبین می برد ونوعا"بدلیل   

 

 

 

PH شدید بالای    12.9رخ میدهد وخوردگی کاستیک اغلب در بویلرهایی که بافسفات تصفیه می شوند اتفاق می افتد جای که رسوب درنواحی انتقال حرارت بالا رخ می دهد.

 

نوعا"یک محلول کاستیک 1%برای رسیدن به

 

 

 

PH هدف بین 9 تا 11 استفاده می شود.

 

چگونگی کنترل قلیائیت در جلوگیری کردن از خوردگی مهم است؟

 

کنترل خوردگی جهت موفقیت برنامه تصفیه بویلر داخلی حیاتی است. قلیائیت در یک سیستم بویلر, واحد رادربرابر حمله محافظت می کندوسطح

 

 

 

PHمناسبی برای وقوع واکنش های شیمیایی مورد نیازکه رخ می دهد را فراهم می کند. فقط بطور مهمی, قلیائیت یونهای هیدروکسیلی را که تشکیل یک فیلم هیدروکسید فروس نامحلول روی فلز می کنندرافراهم می کند.  سطح قلیائیت مورد نیاز دریک فشار عملیاتی بویلر به چندین فاکتور بستگی دارد.اغلب مواقع,با اینحال, سطح قلیائیت به فشار عملیاتی بویلر مرتبط می شود.

 

درموقعی که سختی کلسیم ومنیزیم بطور مکانیکی در حین عبور با استفاده از یک سختی گیر تبادل سدیم خارج می شود , کنترل قلیائیت میتواند بدون اضافه کردن قلیائیت سازهای شیمیایی موفقیت آمیز باشد. یک آنالیز آب خوراک نشان خواهددادآیا قلیائیت مناسب می تواند بدون بکار گیری مواد شیمیایی تکمیلی موفقیت آمیز باشد.

 

*چگونه سرعت آب خوردگی راتحت تأثیرقرارمی دهد.

 

سرعت بالای آب خوردگی راتوسط انتقال اکسیژن به فلزوازجاکندن محصولات خوردگی دریک میزان بیشتر افزایش می دهد.

 

وقتیکه سرعت آب کم است, ته نشین جامدات معلق می تواند پایه گذارسلول های خوردگی موضعی شود . بدان وسیله میزان خوردگی افزایش می یابد.

 

*چگونه دما برروی خوردگی اثر گذار است.

 

تأثیر دما روی خوردگی اکسیژن محلول بطور ویژه ای در هیترهای واکونامایزهایی بسته جائیکه  دمای آب بسرعت افزایش می یابد مهم است .

 

دمای زیاد بخودی خود عامل خوردگی نیست اما غلظت کمی از اکسیژن دردمای زیاد باعث ایجاد مشکلات شدیدی خواهد شد این افزایش دما نیروی محرکه ایی فراهم می کندکه واکنش را سرعت می بخشد بنابراین حتی مقادیر کمی از اکسیژن محلول می تواندموجب خوردگی جدی شود.بعنوان یک قانون هر 25-30 فارنهایت افزایش دماباعث می شود که میزان خوردگی دوبرابر شود.

 

*کدام مواد جهت خوردگی مستعد هستند؟

 

فولاد کربن (کربن استیل)عمومی ترین فلزی است که در ساختمان سیستم های بویلر استفاده می شود که اغلب مستعد خوردگی است آهن بدرون بویلردر اشکال گوناگون ازترکیبات شیمیایی وحالت فیزیکی منتقل می شود.اغلب آهن موجود در بویلر ,   بشکل اکسیدیاهیدروکسید آهن وارد می شود .

 

هرآهن محلول در آب خوراک به هیدروکسید نامحلول تبدیل می شود وقتی که در معرض قلیائیت ودمای بالا دربویلر باشد .

 

اینگونه ترکیبات آهن بطورکلی بدونوع تقسیم می شوند اکسید آهن قرمز( 

 

 

 

Fe2O3  )واکسید مغناطیسی سیاه( Fe3O4).

 

اکسید قرمز (هماتیت )تحت شرایط اکسید اسیون که موجوداست تشکیل می شود،برای مثال در سیستم آب کندانس یادریک بویلرکه خارج ازسرویس می باشد.اکسیدهای سیاه (مگنتیت)تحت شرایط کاهنده که نوعا" در یک بویلر عملیاتی موجود است،تشکیل می شود.

 

دیگرفلزات بطور کلی نظیرمس،فولادزنگ نزن،آلیاژهای آلومینیوم نیز خورده می شود آما فرایند کند است .هرچند دربرخی آبها ودر حضور گازهای محلول نظیر 

 

 

 

H2S    یا   NH3  ,   خوردگی این فلزات شدیدترومخربتر ازفولادنرم است.

 

*چه روشهای جهت خارج کردن 

 

 

 

O2  و   CO2 برای جلوگیری ازخوردگی استفاده می شود.

 

خوردگی اکسیژن

 

مضرترین گازمحلول اکسیژن است .حتی میزان کمی از اکسیژن می تواند منجربه خسارت شدید شود.

 

مقداراکسیژن محلول موجود درسیستم بستگی به دمای آب خوراک دارد.آب خوراک با دمای کمتر,دارای محتوای حجم اکسیژن محلول بیشتری است.اکسیژن بدوصورت مکانیکی وشیمیایی می تواند ازسیستم خارج شود.روشهای مکانیکی برای کنترل اکسیژن شامل دی اریتور و دی گسیفایر(

 

 

 

degasifiers ) است .هر اکسیژن باقیمانده توسط اضافه کردن یک اکسیژن زدای شیمیایی نظیرسولفیت سدیم کاتالیزشده،حذف می شود.عموما"      8 ppm سولفیت سدیم برای حذف ppm 1              اکسیژن محلول کافی است .

 

*خوردگی       (دی اکسید کربن)

 

خوردگی دی اکسید کربن بطور طبیعی توسط بیرون کردن   

 

 

 

CO2 از آب دریک هوا دهنده یا دی اریتور کنترل می شود.هردو غلظت CO2به رنج 5-10ppmکاهش می دهند.

 

غلظت  

 

 

 

CO2 درفاضلاب ناشی از دی گسیفایر خلاءعموما" 5 ppm است.غلظت فاضلاب ممکن است مختلف باشد اگردرگسیفایر خلاء برای کاهش اکسیژن بیش از کاهش      CO2 در نظر گرفته شود.

 

ممانعت کننده های شیمیایی درشکل آمینهای خنثی کننده عموما"استفاده می شوند.

 

*هدف از هوازدا چیست؟

 

آب جبرانی مقادیر قابل توجهی ازاکسیژن بدرون سیستم وارد می کند.اکسیژن همچنین ازسیستم آب کندانس برگشتی وارد سیستم آب خوراک می شود.ازآنجائیکه آب جبرانی حاوی مقادیر قابل توجهی ازاکسیژن محلول می باشد،خوردگی یک نگرانی جدی حیاتی شده ،زیرا شدت حرارت بالا درلوله های بویلر فرآینداکسیداسیون راتسریع می بخشد.بنابراین آب خوراک بویلر می بایستی عاری از اکسیژن باشد.معمولا"بیشتربودن آب جبرانی به معنای بالا بودن بار اکسیژن محلول است.

 

  دی اریتور: بطور عادی اغلب وسیله ایی است که جهت خلاص شدن از اکسیژن محلول استفاده می شود.بطور خیلی خلاصه،فرآیند هواگیری از بخارزنده واغتشاش مکانیکی جهت تقویت فراریت اکسیژن محلول از آب ,استفاده می کند.

 

اکسیژن محلول آزاده شده می بایستی بطور پیوسته ازهوا زدا خارج شود,ازاین رو ،یک جریان پاکسازی کوچک بطورمعمول یک درصدازظرفیت بویلردرمعیارصنعتی پذیرفته شده است.

 

ساده بگوییم هدف ازهواگیری اینست:

 

1)خروج اکسیژن،دی اکسید کربن،ودیگر گازهای غیرقابل کندانس از آب خوراک.

 

2)گرم کردن آب ورودی جبرانی  وکندانس برگشتی برای دستیابی به دمای بهینه جهت بحداقل رساندن قابلیت انحلال  گازهای نامطلوب و مهیا کردن بیشترین دمای آب برای تزریق در بویلر .

 

*آیا شما نیازبه اضافه کردن موادشیمیایی دارید هنگامیکه هوازدا نصب می شود؟

 

بله، تنها توسط هوازدای مکانیکی تخلیه کامل اکسیژن نمی تواند درست یافتی باشد .سازندگان تجهیزات اظهار می کنند یک هیترهواگیری که بطورشایسته ایی عمل می کند می تواند بطور مکانیکی غلظت اکسیژن محلول را درآب خوراک تا 0.005

 

 

 

CC درلیتر (7PPM)ودی اکسید کربن را به حد صفر کاهش دهد.نوعا"سطوح اکسیژن واحد از 3 تا50 PPb معتبر است.مقادیر باقیمانده اکسیژن محلول درآب خوراک می تواند سپس بطور شیمیایی با اکسیژن زدا  معمولا"سولفیت سدیم کاتالیز شده زدوده شود.

 

این شیوه عمومی است که باقیمانده سولفیت   5-10

 

 

 

PPM در آب خوراک نگاه داریم ،واگرنیازباشد کاستیک سودای کافی یاآمین خنثی کننده جهت افزایشPH آب خوراک بین8و9 اضافه کنیم.

 

چگونه ممانعت کنندههای شیمیایی عمل می کنند؟

 

ممانعت کنندههای شیمیایی خوردگی راتوسط مزاحمت در اجرای مکانیسم خوردگی کاهش یا متوقف می کنند .معمولا"باعث ممانعت از اثرگذاری روی هرکدام اند یا کاتد می شوند.

 

ممانعت کنندههای خوردگی اندی یک فیلم محافظ روی اندایجاد می کنند.گرچه این ممانعت کننده ها می توانند موثرباشند،آنها می توانندخطرناک هم باشند.اگرممانعت کننده اندی کافی مهیا باشد ،پتانسیل خوردگی یک پارچه در نواحی اندی غیر محافظت شده رخ می دهد .این موجب حمله خوردگی  شدیدموضعی (یا

 

 

 

Pitting) می شود ممانعت کننده های خوردگی کاتدی تشکیل یک فیلم محافظ روی کاتد می دهند .این ممانعت کنندهها میزان خوردگی رادرتناسب مستقیم باکاهش ناحیه کاتدی  کاهش می دهندممانعت کنندههای خوردگی عمومی توسط تشکیل فیلم روی تمامی سطوح فلزی چه اندی یا کاتدی محافظت می کنند.

 

*چه ممانعت کننده های بطورمعمول برای زدایش اکسیژن استفاده می شود؟

 

تصفیه داخلی برای خوردگی اکسیژن محلول بطور طبیعی توسط اضافه کردن سولفیت سدیم صورت می گیرد.اغلب اکسیژن زداها حاوی یک کاتالیزورهستند که واکنش سولفیت با اکسیژن را سرعت می دهد در سیستم های مجهز به یک دی اریتور،سولفیت بایستی به مخزن ذخیره دی اریتویا هرطرف مکش یا فشار پمپ آب خوراک تزریق شود درسیستم های که دی اریتور ندارند سولفیت می تواند اغلب درهر نقطه ازسیستم آب خوراک بانضمام تانک آب کندانس تزریق شود سایر موادشیمیایی       بجزسولفیت وبی سولفیت سدیم عبارتنداز.

 

1)هیدرازین.

 

2)کربوهیدرازاید(

 

 

 

carbohydrazide).

 

3)اکسیژن زداهای پایه آلی (نظیرهیدروکینون     ،دی اتیل هیدروکسیل آمین،  متیل اتیل کتوکسیم ).

 

تمامی موارد فوق حتی مقادیر ناچیز اکسیژن را از سیستم خارج می کنند.

 

*چه ممانعت کننده های برای خروج  

 

 

 

CO2  بکارگرفته می شوند؟

 

تصفیه داخلی برای دی اکسید کربن  بطورطبیعی توسط بکارگیری یک آمین فرار صورت می گیرد.آمین اشاره دارد به هر تعداد ازمواد شیمیایی که از آمونیاک مشتق شود .درعمل دوگروه آمین بطور طبیعی با عناوین آمین های خنثی کننده یا آمین های فیلمینگ وجودارند. بسته به اینکه آیا آنها خنثی کننده اسیدی هستند که توسط دی اکسیدکربن تشکیل شده یاتشکیل یک فیلم محافظ روی فلز می دهد.

 

1)آمین های  فیلمینگ ،اسیدکربنیک که درسیستم های آب کندانس تشکیل می شودراخنثی نمی کند.      آنها یک فیلم روی فلز تشکیل می دهد که خیس کردنی نیست یامانع نفوذ آب می شود.این فیلم محافظ مانع ازتماس ناخالصی های ماده خورنده بافلزمی شوند.توسط طراحی ,تشکیل دهندگان فیلم جهت بهترین عملکرد در یک

 

 

 

PHاز رنج , 5.5-7.5 توسعه یافته اند.  بعلاوه ,این آمین ها فعالیت سطحی زیادی دارندومی خواهد لجن اکسید آهن غیرچسبنده ودیگر محصولات خوردگی را    به نقاط دریافت یا به بویلر برگردانند .هنگام تزریق آمین های فیلمینگ  دقت می بایستی بکار گرفته شود.

 

2)عملکرد آمین های خنثی کننده توسط افزایش  

 

 

 

PH آب کندانس صورت می گیرد.بطور طبیعی آنهاطوری تغذیه می شوند در میزانی  که PHآب کندانس کمی بالای7 نگهداشته می شود .کاهش رضایت بخش خوردگی دی اکسیدکربن بااستفاده ازیک آمین خنثی کننده امکان پذیر است. ضروری است که این نوع محافظت آب کندانس بایک اکسیژن زدا جهت زدودن اکسیژن محلول تکمیل شود .

 

*بخش دوم دسترسی به تصفیه  آب جبرانی.

 

آب جبرانی در اصل آب خام ممکن است ازسیستم آب شهری آب چاه دیگرمنابع ،تأمین شود.از آنجائیکه لیست ناخالصی های آب خام احتمالا"خیلی وسیع  است ودرهرنمونه ممکن است  یک ست متفاوت در درجه های مختلف ارائه شود.بدیهی است که هیچ تصفیه ایی به تنهایی نمی تواند برای کلیه نمونه های آب تجویز شود. معمولترین قالب تصفیه آب برای بویلرهای صنعتی نرم کننده آب است که براساس تبادل یون کار میکند.در تأسیسات عظیم ،جائیکه کیفیت بخار یک نگرانی عمده است.سیستم   دیونایزر عموما"استفاده می شود.

 

*تبادل یون -   نرم کننده آب.

 

هدف از یک نرم کننده آب زدودن سختی ازآب جبرانی بویلراست .وسیله سختی گیر عموما"رزین یازئولیت  نامیده می شود.نام مناسب برای رزین پلی استیرن        است .رزین دارای توانایی جذب بارهای مثبت به خودش است.چگونگی کارکرد آن چنین است زیرا در ساختار آن یک بار منفی بکاربرده  می شود. این یک قانون طبیعی است که بازهای مخالف همدیگررا جذب می کنند.یک بارمنفی یک بارمثبت راجذب می کند وبرعکس یک مخزن نرم کننده حاوی صدها هزارباندزئولیت است.

 

هرباند یک بار منفی طبیعی است ومی تواند بایونهای مثبت شارژ یا شارژ مجدد شود.دریک نرم کننده ،زئولیت با بارمثبت (سبک) یونهای سدیم شارژ می شود.همانطوریکه آب سخت ازمیان زئولیت می گذرد،یونها کلسیم ومنیزیم بطورقوی جذب پیوندها می شوند .همانطوریکه یونها ی سخت به باند زئولیت می چسبند .آنها جانشین یونهای سدیم نرم که پیش از این به پیوند چسبیده شده اند می شوند درواقع سدیم (

 

 

 

Na ) با کلسیم ومنیزیم تبادل می کند. کلسیم ومنیزیم روی باندهای زئولیت باقی می مانندوسدیم جای آنها رادر آب جاری عبوری ازمخزن نرم کننده می گیرند .نتیجه این فرآیند تبادل, خروج جریان  آب نرم ازتانک است،شکل زیرمشخص کننده سیکلهای سرویس /احیاء  یک سختی گیر آب است                              وواکنشهای تبادل یون گوناگون که رخ می دهد رانشان می دهد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک نرم کننده به تولیدآب نرم تازمانی ادامه خواهد دادکه باقیمانده یونهای سدیم روی رزین وجوددارند با یونهای کلسیم ومنیزیم در آب سخت تبادل شوند.وقتی که منبع یونهای سدیم به اتمام رسید،رزین می بایستی بامنابع جدید یونهای سدیم احیاءشود.

 

*چگونه فرآیند احیاءکامل می شود؟

 

فرآینداحیاءپیوندهای رزین توسط یک فرآیند 3مرحله ای کامل می شود

 

1)بک واش :

 

جریان آب ازمیان بسترمعدنی معکوس می شود. بستر مواد معدنی سست شده رسوبات انباشته شده توسط جریان روبالای آب شسته وتخلیه می شود .یک کنترل کننده جریان بک واش اتوماتیک،میزان جریان رادرحد مناسبی جهت ممانعت ازکاهش رزین نگه می دارد.

 

2)بیرون کشیدن آب نمک وشستشوی آهسته

 

نمک معمولی دارای توانایی بازگرداندن ظرفیت تبادل ماده معدنی می باشد.مقدار نمک -آب شورداده شده  به آهستگی ازمیان بسترمعدنی شستشوداده می شود.بعداز اینکه نمک -آب شور بیرون کشیده می شود،واحد به شستشو  آهسته با آب جهت خروج کلیه نمک- آب شور ازبستر تجهیزادامه خواهدداد .

 

3)شستشوی سریع:

 

یک جریان    رو به پایین زیاد آب مجددا"بسترمعدنی رافشرده می کند هرمقدارآب شوری که درشستشوی آهسته زدوده نشده  بافشارآب به درین می روند.

 

واحدسپس به سرویس بازمیگردد .آب شورساز مجددا"با آب تازه  جهت تشکیل شورآب نمک برای احیاءبعدی پرمی شودزمان احیاءکل تقریبا"60تا90 دقیقه است.

 

*چه فاکتورهایی طراحی سیستم تبادل یونی راتحت تأثیر قرار می دهند؟

 

یک آنالیز آب دقیق معقولانه جهت طراحی یک تاسیسات تبادل یونی برای تصفیه آب لازم می شود.یونهای زیربیشترین یافته های معمول دریک نمونه آب هستند.

 

1)کاتیونهای قلیایی خاکی :

 

 

 

Mg++یاCa++

 

2)کاتیونهای فلزقلیایی:

 

 

 

Na+,k+

 

3)قلیانیت کل  )

 

 

 

ALK):OH,CO3  , HCO3

 

4)کلیه نمکهای اسیدهای قوی (

 

 

 

TMA)SO4.CL,NO3

 

*شیمی آب چگونه بیا ن می شود؟

 

شیمی آب دربیان مهندسی برحسب گرین برگالن, 

 

 

 

Parts Permilion ( بخش برمیلیون) تعریف می شود(یک گرین سختی = 17 PPM عناصرسختی است)

 

وقتی می گویم نتیجه تست سختی 20 

 

 

 

PPM است این بمعنای آنست که برای هریک میلیون پوند آب،20 پوند نمک های سخت وجوددارند(کلسیم ومنیزیم محلول)سختی برحسبPPM ممکن است به گرین برگالن تبدیل شود توسط تقسیم PPM        قرائت شده بر17

 

مثال سختی آب 170

 

 

 

PPM برحسب  گرین بر گالن 10 می شود . 170 تقسیم 17 مساوی 10 گرین برگالن خواهد شد.

 

این یک تکنیک عمومی است که  مقدار ناخالصی های نامحلول را بعنوان کاتیونها وآنیونهابیان کنیم .این مقادیرممکن است برحسب یونهای خودشان  یا بعنوان  کربنات کلسیم هم ارز شان بیان  شوند.  موردآخر بیشترمیان مهندسان شایع است.

 

*چگونه یک غلظت یون به هم ارز

 

 

 

Ca Co3 تبدیل کنیم؟

 

جهت تبدیل آنالیز آب برحسب

 

 

 

PPM بهمان اندازه یون بهPPM کربنات کلسیم ، مراحل ذیل را دنبال کنیدایا به یک جدول تبدیل کربنات کلسیم استاندارد در کتابهای شیمیایی مراجعه کنید.

 

مرحله 1 )وزن هم ارز یون مورد نظررا بیابید وآنراتقسیم بر  50   کنید که وزن هم ارز کربنات کلسیم است.

 

مرحله 2 ) چندین خارج قسمت از طریق غلظت برحسب

 

 

 

PPM یا بخش برمیلیون بعنوان یون داریم .

 

مرحله 3 )بعدازتبدیل کامل به معادلات کربنات کلسیم  بررسی کنید حاصل جمع کاتیونها بایستی معادل حاصل جمع کلیه آنیونها باشد.

 

*چرارزین های تبادل یونی مهم هستند؟

 

رزین قلب سیستم تبادل یونی است .رزین ها وظیفه انجام تبادل یونهای نامطلوب درآب رابه یونها مطلوب بعهده دارند.امروز بسیاری از رزین های تبادل یونی دردسترس هستند.با انتخاب دقیق رزین تبادل یونی تکی یا درترکیبات وابسته به آن، ممکن است سیستم های گوناگونی طراحی نمود به نتیجه مشابه منجرگردد هرگونه انتخاب اشتباه برروی فتضلاب نهایی سیستم تأثیر خواهدداشت.          توصیه می شود.بایک تولید کننده یا یک مهندس طراح تصفیه آب با تجربه برای انتخاب درست مشورت نمایید.

 

زئولیت ها چه هستند؟

 

زئولیت ها مرکب ازسیلیکاتهای پیچیده ایی از ماکرومولکولهای  چندین اکسید فلزی وغیرفلزی هستند اینها برای سهولت کاربعنوان

 

 

 

Na2Ze نمایش داده می شوند, آنها یون سدیم رابشکل سست نگهداری می کنند ومتعاقب آن وقتی که یک محلول حاوی یونهای مثبت نظیر منیزیم وکلسیم را تصفیه می کنند کلیه یونهای مثبت  در محلول با  یونهای سدیم موجود درزئولیت مبادله خواهند شد.معمولا"زئولیت به هدف نرم سازی آب که می تواند طبیعی یا ازمواد مصنوعی باشد.زئولیتهای غیر آلی مصنوعی اززئولیت های طبیعی مؤثرتر هستند .اما دوام کمتری دارند.آنها توانائی مقاومت اسیدی ندارند ،وبنابراین نمی توانند در تبادل یونهای هیدروژن استفاده شوند .ناخالصی های معلق می توانند بسترزئولیت را کلوخه کنندبدیسان ازعملکردش جلوگیری بعمل می آورند.


*

 

 

 

چگونه ظرفیت سختی گیر راتخمین می زنند؟

 

ظرفیت سختی گیرتوسط مقدار رزین کنترل می شود.مقدارسختی زدوده شده بایک فوت مکعب ازرزین تبادل کاتیون رابطه مستقیم دارد وبستگی به مقدارنمک احیاء داردکه جهت تبدیل رزین به شکل سدیمی استفاده می کند .ظرفیت سختی گیر      می تواند با استفاده ازفرمول زیر اندازه گیری شود.

 

C=M*T*H/R

 

 

 

                                                                                                          

C=ظرفیت  سختیگیر برحسب ft3 از رزین .


M

 

 

 

=حجم آب جبرانی  برحسب گالن/برساعت.حجم آبی که مورد نیاز است سختی گیری شود.(8.34 پوند برای هرگالن)


T

 

 

 

=زمان برحسب ساعت که  مایلیم  بین سیکل های احیاءباشد.


H

 

 

 

=سختی آب ورودی برحسب گرین (17.1  PPM برای هر گرین سختی)


R

 

 

 

=ظرفیت رزین برحسب ft3 ( این بطورواقعی همیشه 30000 گرین است).

 

*چگونه موادشیمیایی موردنیاز رامحاسبه کنیم؟

 

مقدارموادشیمیایی موردنیاز برای استفاده از این روش ممکن است به طریقه ذیل برآورد شود.

 

هیدروکسید کلسیم موردنیاز به ازای هر 1000 لیتر آبی که تصفیه می شود=

 

0.0007*(کربنات کلسیم برحسب میلیگرم بر لیتر+کربنات منیزیم بر حسب میلیگرم برلیتر)بر حسب کیلوگرم بدست می آید.

 

کربنات سدیم مورد نیاز به ازای هر 1000لیتر آبی که تصفیه می شود=0.0011*(سختی غیر کربناته بر حسب میلیگرم برلیتر)

 

  آلومنینات سدیم موردنیازبه ازای هر 1000 لیتر آبی که تصفیه می شود =0.02*(سختی کل بر حسب کربنات کلسیم)

 

تصور می شود دستورالعمل هایی تا حداکثر 200 میلی گرم درلیتر سختی ارائه شود.درا حالات سطوح سختی بالاتر درشکل

 

 

 

CaCo3 ,مقدارآلومینات سدیم  ممکن است  تاحدود 50% یا بیشتر افزایش بیابد.

 

*محدودیت سختی گیرهاچه هستند؟

 

بکارگیری فرآیند زئولیت سدیم در آب جبرانی باقلیائیت بالا ممکن است منجربه افزایش قلیائیت آب بویلرشودو زیرآب را اندکی کاهش دهد یا کلا تغییر  ندهد.        سختیگیر آب سیکل سدیمی ,سختی را ازآب حذف می کنند اما اجازه می دهند خصلت قلیائی به سمت جلو پیش رود.

 

هنگامیکه از آب سخت در بویلر استفاده شود.تمام سختی می بایستی توسط ته نشینی در داخل بویلر از طریق  بکارگیری موادشیمیایی زدوده شود.

 

قلیائیت کم یا بدون قلیائیت توسط سختی گیر زئولیت خارج می شود.بنابراین قلیائیت می توانست یک عامل اصلی محدودیت آب خوراک باشد قلیائیت ها نیاز دارند بافرآیند شناخته شده ای به نام 

 

 

 

de-alkalization تصفیه می شوند.

 

آب با سختی فراتر ازبالای 1500

 

 

 

PPM   نیازدارند که تا حدی آرایش تجهیزات وتکنیک های احیاءکردن آنها متفاوت باشند.

 

*چه پیکره بندی هایی شما می توانید برای سختی گیرتان   بخرید   ؟

 

سخت گیرهای آب, بصورت واحدهای مخزن معدنی منفرد (ساده).واحدهای مخزن معدنی دو گانه (

 

 

 

duplex)وواحدهای مخزن معدنی چندگانه می آیند.ازآنجائیکه سیکلهای احیاء می توانندحدود یک ساعت طول بکشندواحدهای منفرد فقط وقتی استفاده می شوند که این وقفه قابل تحمل باشد .جهت اجتناب کردن از توقف, واحدهای duplex استفاده می شوند بنابراین احیاءیک واحد می تواند انجام شود در حالیکه دومین واحد در مداراست .

 

واحدهای 3گانه یاچندگانه معمولا"ناشی ازنیاز برای افزایش ظرفیت هستند وواحدها می توانند برای دسترسی  به نگهداری آب نرم اضافه شوند.اعتمادبه  وسائل اندازه گیری الکترونیکی جدید یا کنترلهای برای عملیات احیاء به کاربران اجازه داده می شودکه واحدها وابستگی کمتری به احیاهای مکرربیشتر داشته باشند.

 

خلاصه

 

فرآیند نرم سازی عبارت است ازعبور آب سخت ازمیان یک ستون رزین تبادل کاتیون درشکل سدیمی است.سدیم دررزین جایگزین یونهای نامطلوب کلسیم ومنیزیم می شود.باسختی گیر تبادلی برپایه سدیم ,هیچ کاهشی در سطح کل جامدات محلول وجودندارد (

 

 

 

TDS برحسب بخش برمیلیون یاPPM) وهیچ تغییری در PHیا قلیائیت رخ نمی دهد.برای استفاده سختی گیرها نسبتا"ارزان هستند ومی توانند آب تصفیه شده قابل اعتماد برای طول سالیان متمادی تولید کنند.

 

آنها می توانند بطور موفقیت آمیزی حتی در قلیائیت بالا(بصورت موقت ) استفاده می شونددرنواحی سخت حداقل 50% آب کندانس برگشت داده می شود استفاده می شوند .

 

جاهای که آب برگشتی کندانس کم یا وجود نداشته باشد یک نوع پیچیده ترازتبادل یونی بکاربرده می شود.

 

*قلیائیت زدایی (

 

 

 

dealkalization )توسط تبادل یونی .

 

  عیب   تبادل کنندهایی که برپایه سختی گیری کردن بناشده اند  اینست  که هیچ کاهش در

 

 

 

TDSوقلیائیت بوجودنمی آورند.این مشکل ممکن است توسط زدودن قلیائیت قبل از آن غلبه کردواین معمولااز طریق بکارگیری dealkalizer  دست  یافتنی است.

 

چندین نوع

 

 

 

dealkalizer وجود دارند اما رایجترین انواع آنsplit-streamوchloride هستند.

 

 

 

  

 

 

 

split-steam dealkalization (بخار مستقیم):ازدوواحد تبادل کاتیون تشکیل می شود که بصورت موازی عمل می کنند.یکی ازمعمولترین سختی گیرهازئولیت سدیم است که با نمک احیاء می شود. ودیگری شامل همان رزین است اما با اسیداحیاءمی شود.بخشی از آب make up ازمیان زئولیت سدیم عبورمی کند جهت زدودن سختی توسط تبادل کلسیم ومنیزیم با سدیم ,وبقیه    از میان زئولیت اسیدی برای حذف سختی وقلیائیت می گذرد.واحد سیکل کاتیون هیدروژن سختی را از آب حذف می کند وهمچین برخی اسیدیته موادمعدنی آزاد ایجاد می کند. سپس این دو جریان ترکیب می شوند وازمیان دهنده هوا (aerator)یا دی کربنیتورمی گذرد.وقتی که این دو جریان ترکیب می شوند،اسیدیته معدنی آزادازواحد کاتیون سیکل هیدروژن باقلیائیت ناشی از سختی گیر آب جهت تولید دی اکسید کربن وآب واکنش می دهد.


Co

 

 

 

2 می تواند توسط دمنده هوا یاگاز زداحذف شود.باتنظیم  نسبت سیال خروجی زئولیت سدیم به سیال خروجی زئولیت (اسید)سیکل هیدروژن ,هرگونه کاهش قلیائیت مورد نظر را بدست می آوریم Split-Streamdealkalinty    سطح سختی راتقریبا به صفرکاهش می دهد،قلیائیت کاهش می یابد وجامدات معلق به اندازه کاهش قلیائیت زدوده می شوند.


choloride

 

 

 

  Delkalization


ازدوواحدتبادل یونی که بصورت سری عمل می کنند استفاده می نمایند .اولین سختی گیر زئولیت سدیم معمولی حاوی رزین تبادل کاتیون است،ودومین یک واحد قلیائیت زدا  شامل رزین تبادل آنیون است. هردو واحد بانمک احیاء می شوند،که جابجایی اسیدموردنیاز در روش

 

 

 

Spilt-Steam ازبین می برد.زئولیت سدیم برای حذف سختی وواحد آنیون،بی کربنات وسولفات را باکلرید تبادل می کند قلیائیت پساب نهایی به نزدیک صفر      کاهش می یابد.درفرآیندکلراید .جامدات محلول یا سیلیکا را حذف نمی کنند.همه آنیونها شامل بی کربنات وسولفات تبادل می شوند. بنابراین، آبهای سولفات بالا برای تصفیه توسط dealkalization کلراید گران هستند زیرا این فرآیند تقریبا"تمام قلیاراحذف می کند سودسوزآور برای بدست آوردن هیدروکسید لازم درآب دیگ بخاربه سیستم اضافه می شود dealkalization کلرایدساده ترین وسرراست ترین فرآیند است بطوریکه آن جابجایی اسیدهای موردنیاز در روشthe Split-Steam  حذف می کند.

 

این شماتیک  ارائه گریک سیکل قلیازدائی کلراید با واکنشهایی که رخ می دهد نشان داده می شود.

 

*مشکل آب شماره یک (نرم کردن وقلیائیت زدایی)

 

وقتی که نسبت سختی کل به خصلت قلیائی کمترازیک شود،یک رزین کاتیون اسید ضعیف یک راه مؤثر تصفیه آب است.رزین نظیر

 

 

 

CC3 Duolite  بطورگسترده ایی درصنعت استفاده می شود که همزمان هردو,سختی وقلیائیت راحذف می کند.

 

یک رزین اسیدضعیف تبادل کاتیون وقتی سختی فراتراز3000

 

 

 

PPM باشدخیلی مفید است  .پروژه که در بالا نشان داده شده برای چنین سناریویی طرح خوبی است .

 

*مشکل  آب شماره دو(نرم کردن وقلیا زدائی)

 

اگرنسبت قلیائیت بزرگتر ازیک باشد طرح بعدی می توانست  برای دستیابی به حذف کامل هردو, سختی وقلیائیت مؤثرتر باشد. یکی ازتکنیکهای معمول که در تولید آب نرم استفاده می شود. قلیازدائی آب است که شامل بکارگیری یک بسترلایه بندی شده واحدکاتیون   می باشد.این سیستم متشکل ازیک مخزن واحد تبادل یونی منفردبا یک لایه از رزین اسید ضعیف کم تراکم روی یک لایه از رزین اسیدقوی متراکم تر می باشد .رزین اسید ضعیف با یک اسید معدنی احیاءمی شود ورزین اسیدقوی با کلرید سدیم (

 

 

 

NaCl )احیاء می شود.

 

رزین اسیدضعیف سختی موقت یاکربناته را حذف می کند ورزین اسیدقوی سختی غیرکربنات یا سختی دائم راحذف می کند. سیال خروجی ناشی ازاین واحد

 

 

 

duo-bed        سپس ازمیان یک دمنده هوایا دی کربناتور برای حذف Co2 عبور می کند.به واکنشهای رزین های منفرد درشکل زیر تشریح شده است توجه کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه کنید که قلیا زدا  بندرت می تواند بدون یک سختی گیر تبادل بازی استفاده شود همانطوریکه محلول تولیدشده اسیداست می تواندباعث خوردگی شود وهرپارامتر سختی میتواند مستقیما" ازداخل بویلر بگذرد.

 

*املاح زدائی توسط تبادل یونی .

 

فرآیند دیونایزر(

 

 

 

DM) دردرجه اول درجایی مورداستفاده قرار می گیرد که کل جامدات محلول (هدایت الکتریکی) جزومحدود کننده آب خوراک است.

 

این فرآیند عملا"همه نمک هاراجهت دسترسی به آب باکیفیت که همان آب مقطر است حذف خواهد نمود.آن شامل عبور آب خام ازمیان هردورزین تبادل کاتیون وآنیونی است. گاهی رزین ها ممکن است حاوی یک وسل باشند واین دیونایزر(

 

 

 

mixed bed )نامیده می شود.

 

دیونایزرها شامل ستونهای تبادل یون یک واحد کاتیون قوی وواحد آنیون قوی هستند.تبادل کاتیون هیدروژنی نمکهای محلول رابه فرم اسید مربوطه شان تبدیل می کند.که توسط مبدل آنیون بازی حذف می شوند.

 

مبدل کاتیون هیدروژن ،یونها ی هیدروژن راباکاتیونها بابارمثبت در آب مبادله می کند.

 

سیال خروجی ازچنین واحدی سپس روبه جلو بدرون یک  رزین تبادل آنیون می رود.رزین تیادل یون درفرم هیدروژنی، یونهای هیدروژن را بایونهای موجود درآب تبادل می کند.که ممکن است هر کدامیک از این دو رزین باز قوی ویا رزین باز ضعیف باشد.   یک رزین بازی ضعیف تمام مولکول اسید ونه فقط یون کلریدراجذب سطحی می کند. فرآیندشامل یک نمونه واکنش اسیدوباز است که تشکیل نمک این اسید درآب  دررا می دهد.

 

دربسیاری از کاربردها،رزین آنیونی بازقوی بدنبال رزین بازی ضعیف می آید..صرف احیاگرازواحد آنیون بازی قوی برای احیاگرآنیون پایه ضعیف دراکثرمواردکافی است.نتیجه نهایی این عملیات جایگزینی نمکهای محلول باآب است .همانطوریکه قبلا"اشاره شد ممکن است بسیاری از ترکیبات مختلف رزینی تبادل کاتیون وآنیون جهت کسب آب بدون املاح استفاده گردند.

 

سیلیکاتها موجب نوع دیگری از رسوب می شوندومی توانند با تبادل یون یا یک فرآیند ممبران حذف شوند. اگر سیلیکاجز محدود کننده آب خوراک است.توسط یک رزین تبادل یون بازی حذف می شود وبا کاستیک سودا احیای می شود.دوسیستم استفاده می شوند:انتخاب بستگی به این دارد که آیا یک کاهش درسطح جامدات محلول همچنین نیاز است یا نه.

 

1)

 

 

 

desilicization از یک سختیگیر زئولیت سدیم معمولی  استفاده می کنند.که توسط یک واحد رزین آنیونی بازی قوی دنبال می شود استفاده می کنند.

 

سختی درواحد کاتیون کاهش می یابد همه آنیونها وسیلیکا به حد صفر کاهش می یابند.

 

2)یک مبدل کاتیونی هیدروژنی (با اسید احیا می شود)توسط یک مبدل آنیونی بازی قوی دنبال می شود.(باکاستیک سودا احیاءمی شود)

 

همه کاتیونها وآنیونها به ترتیب با هیدروژن وهیدروکسید تبادل می شوند ،بنابراین همه جامدات محلول حذف می شوند.بعلاوه سیلیکا تقریبا صفر می شود.

 

نتیجه سلیکا زدایی عالی است وسیال خروجی بسیارخالص است اماقیمت عملکرد بالا است وممکن است برای بویلرهای کم فشار تا متوسط توجیه پذیر نباشد.(

 

 

 

Disilicization)سیستم های ممبرانی که جهت سیلیکازدائی بکاربرده می شود اغلب  جائیکه غلظتهای یون های محلول بالا هستند بدلیل قیمت عملیاتی قابل توجهشان ترجیح داده می شوند.سطوح سلیکات بالا مشکل هستند وممکن است نیازمند هم رسوبی با یونهای دیگر یادمای بالا احیاءکاستیک سیستم تبادل یون  داشته باشند.

 

دی اریتورها

 

هوازدای مکانیکی یک فرآیند حذف

 

 

 

O2 ودیگر گازهای خورنده ازآب خوراک می باشد.دی اکسید کربن نیزهمچنین توسط هوازدا حذف می شود.درحالی که آن بابخاردردیگ بخارمنتشر شده وپس ازآن درآب کندانس حل می شود.این می تواند موجب افزایش مشکلات خوردگی شود.ازآنجائیکه اکسیژن محلول یک تهدید همیشگی برای تمامی لوله های بویلر است.بحث زیربه هدف کاهش میزانO2 درآب خوراک برنامه ریزی شده است.دونوع هوازدای اصلی نوع Trayونوع  Sprayمی باشند.

 

درهردومورد ,خروج بخش عمده ای ازگاز, توسط  پاشش آب  سردجبرانی به یک محیط بخار انجام می شود.

 

هیترهای هوازدائی نوع

 

 

 

Tray .

 

هیترهای هوازدائی نوع

 

 

 

Tray .گازهای محلول  در آب ورودی از طریق کاستن آن به یک افشانک مناسب آزاد می کند, بطوریکه آن بشکل آبشاری برفراز چندین ردیف ازسینی  می ریزد.بخارکه باعث تماس مناسبی باقطرات آب می شودسپس ناخالصی های گازهای محلول راتوسط جریان متقابلی حذف می کند .بخار ،آب رادر حدود 3تا5 درجه فارنهایت ازدمای بخاراشباع گرم می کندوآن می بایستی تمام باقیمانده اکسیژن راحذف کند.آب بدون هواسپس به فضای ذخیره سازی زیر می افتد،جائیکه یک روکش بخار آنرا ازآلودگی مجدد محافظت می کند.

 

 

 

هیترهای هوازدای نوع

 

 

 

spray:هیترهای هوازدائی نوع Spray طبق همان فلسفه عمومی به عنوان نوع سینی کار می کنند اما تفاوت در عملکردشان می باشد.  نازلهای Spring-loaded دربالای دستگاه  ,آب را درون بخار اتمسفر که آن راحرارت می دهد اسپری می کند. بطور ساده می توان گفت بخار آب راگرم می کند و دما  افزایش می یابد.حلالیت اکسیژن را بشدت کاهش می دهدواغلب گازهای محلول درسیستم ازطریق تخلیه گاز حذف می شوند.

 

         ، اکسیژن محلول رابه  میزان25-20

 

 

 

ppm کاهش خواهد داد،درصورتیکه  scrubber یا سینی ها میزان اکسیژن محلول رابه اندازه بیشتر حدود  7    ppb  یاکمترکاهش می دهد.

 

برای حذف اکسیژن مطلوب ،آب دربخش ذخیره سازی بایستی درحدود5درجه فارنهایت ازدمای بخاردرشرایط اشباع حرارت داده شود.ازورودی تا خروجی،آب درکمتراز10ثانیه اکسیژن زدائی می شود.بخش ذخیره سازی معمولا جهت نگه داشتن آب به اندازه کافی به مدت ده دقیقه ازعملکرد بویلر دربارکامل طراحی می شود.

 

*مراعات چه چیزهایی درعملیات هوازداها مهم است؟

 

برای عملیات مؤثر،یک هوازدا می بایستی احتیاجات زیررابرآورده کند.

 

1)حرارت دادن آب خوراک،دمای عملیاتی دردستگاه می بایستی 227 فارنهایت در       5

 

 

 

psi باشد.رابطه دما/فشار ازآنجائیکه هواگیری می بایستی بسرعت واقع شودبرای حذف سریع ومؤثر گازهامهم است.

 

2)تلاطم-تلاطم برای کاهش زمان و انرژی حرارتی موردنیاز جهت خروج گازهای محلول ازآب لازم است.

 

3)حداکثر ناحیه سطحی: آب بایستی بطور عالی توزیع شودکه اینکار برای اینست که حداکثر ناحیه سطحی در معرض بخار قرار گیرد.این امر موجب می شود که  آب , برای رسیدن به دمای اشباع سریعتر گرم شود وفاصله گازهایی که باید گردش کنندتاآزاد شوندرا کاهش می دهد.

 

4)تخلیه گاز-به گازهای آزاد شده می بایستی برای فرار ازسیستم اجازه داده شود به صورتی که آنها رهاشوند.

 

5)محدودیتهایی وجود دارد.آب ورودی باید تقریبا"عاری ازموادجامد معلق باشد,زیرا این مواد می توانددریچه های  اسپری , پورتهای توزیع ورودی وسینی های هوازدا رامسدود کنند.بعلاوه وقتی که آب درحال هوازدائی ,دارای سطوح بالای سختی وقلیائیت باشد دریچه های اسپری ،پورتها وسینی های هوازدا ممکن است بارسوبی که شکل می گیرد, مسدود شوند  .دراین حالت ،شستشوی منظم وبازرسی ازهوازدا بسیار مهم است .

 

*آیا مطمئنا هوازدا بویلر را کاملا درمقابل اکسیژن محافظت می کند؟

 

حذف کامل اکسیژن ازطریق هوازدای مکانیکی به تنهایی نمی تواندحاصل شود .تولیدکنندگان تجهیزات می گویند که هیتر اکسیژن زدایی که بخوبی عمل کنند می توانند بطور مکانیکی غلظت اکسیژن محلول رادر آب خوراک تا 

 

 

 

cc0.005   برلیتر (7ppb)ودی اکسیدکربن رادرحد صفر کاهش دهند.عموما"سطوح اکسیژن واحد از ppb50-3  متغیر است. مقدارناچیزاکسیژن محلول باقیمانده در آب خوراک سپس می تواند با اکسیژن زداهای شیمیایی معمولا" سولفیت سدیم کاتالیز شده حذف شود .

 

روش عملی معمول اینست که  مقدار باقیمانده سولفیت رادر آب خوراک از

 

 

 

ppm10-5 نگهداریم  و کاستیک سودای کافی یا آمین های خنثی کننده برای افزایش  PH   آب خوراک بین 9-8به سیستم تزریق کنیم.

 

*اسمز معکوس (سیستم    

 

 

 

RO )

 

اسمزعبور طبیعی یک مایع ازمیان یک غشای نیمه تراوا است ،که درطی آن مایع ازیک حالت غلظت کم جامدات یاناخالصی ها به غلظت نسبتا"بالا جریان پیدا می کند.اسمزمعکوس،عکس فرآیند اسمز طبیعی است که در طبیعت رخ می دهد. برای تصفیه آب ازطریق اسمز معکوس می بایستی معکوس شود ایجاد جریان آب از حالت غلظت بالای جامدات به غلظت پایین شود.این توسط اعمال فشارهای مختلف از400 تا2000 پوند بر اینچ  

 

 

 

psig از سمت غلظت بالای غشاءانجام می شوددرنتیجه آب باکیفیت بالا تولید می شود.این روش در تهیه   آب با کیفیت بالاوقیمت کم،بویژه برای مواقعی که     TDS  آب بالای ppm2000      بسیارمؤثر است .

 

*واقعیات دیگر اسمز معکوس

 

1)تئوری های مختلفی درباره مکانیسم آب وانتقال نمک ازمیان ممبرانهای اسمز معکوس وجودارند یک فرضیه اینست  که مویرگهایی در سطح ممبران قرار دارند که آب خالص ازمیان آن جریان دارد. یک دیگر به یک پدیده نفوذ یک محلول اشاره می کند.

 

2)فرآیند اسمز معکوس اجازه نمی دهد مواد غیرآلی وآلی از میان ممبران عبور کنند.یافقط  یک مقداربسیار کوچکی می تواند .بعلاوه موادآلی بخوبی کلوئیدها        وکدورت تقریبا100%حذف می شوند.

 

3)آب خالص بانیرو ازمیان ممبران می گذرد وناخالصی های محلول دربخش خوراک ممبران باقی می مانند.

 

4)میزان بازیافت یاآب محصول عموما"ازرنج 25%برای سیستم های کوچک (100گالن بر روز)تا 75%برای سیستم های بزرگتر (گالن بر روز 10.000 )است.

 

5)سیتم های

 

 

 

R O تک مرحله ایی جایی بکاربرده می شوند که  TDS  آب حدود  150 mg/lتا 1500 mg/l باشد.

 

6)سیستم های

 

 

 

R.O دومرحله ایی جائی بکار برده می شوند که TDS آب بالای 1500 Mg/L      باشد.

 

7)فرآیند اسمزمعکوس عموما"توسط فیلتراسیون پیش تصفیه کامل می شود.انتخاب درست پیش تصفیه بسیارمهم است بطوریکه آن کیفیت وکمیت محصول راتحت تأثیرقرار می دهد وبالاتر ازهم طول عمرواحد را افزایش می دهد .

 

8)با افزایش فشارعملیاتی ودمای آب خوراک،ظرفیت اسمزمعکوس افزایش می یابد.

 

9)ظرفیت نصب می بایستی درمقابل کمترین درجه حرارت آب خوراک ،اندازه گیری شود.ظرفیت خروجی اسمی براساس 77 درجه فارنهایت (25 درجه سانتیگراد)می باشد،که باید ازطریق فاکتور تصحیح دمای مناسب تقسیم شود.

 

10)رسوب می تواند موجب کاهش ظرفیت واحد 20% در400

 

 

 

psi (28 بار)و8% در200psi(14 بار)در ظرف مدت 3 سال می شود.

 

11)یک سیستم

 

 

 

R.Oعموما"غلظت سیلیکارا حدود 99-95%کاهش می یابد.که بستگی به کیفیت آب خوراک ،ممبرانها بکاربرده شده دمای آب وچیدمان ممبران دارد.

 

بطورخلاصه ،ترکیباتی مختلف امکان دارد وجود داشته باشندوچیدمان رزین های تبادل یونی برای دستیابی به کاهش سختی ویا جامدات محلول وجود دارند.

 

هر رزین یا ترکیب برای کنترل یک پارامتر مؤثرترمفید است .توصیه می شود بایک تهیه کننده لوازم تصفیه برای انتخاب شایسته مشورت کنید.چندرزین  با کاربرد آنها در زیر اشاره شده است .

 

عملکرد                                                              رزین

 

برای حذف سختی مانند                                        سختی گیر زئولیت

 

Mg

 

 

 

Ca


برای حذف کاتیونهای                                         کاتیون اسید ضعیف

 

اسیدضعیف نظیر سختی

 

 

 

Ca++    W A C


با

 

 

 

Mg++ پیوند باقلیائیت

 

برقرار می کند

 

 

 

OH,CoHCO3

 

 

 

برای حذف کلیه کاتیونها                                     کاتیون اسیدقوی

 

وآنیونهاشامل  

 

 

 

Ca++ و   S AC


++

 

 

 

MgوNa+ وk+          

 

 

 

برای خروجی (حذف) نمک اسیدهای قوی                    کاتیون باز ضعیف

 

SO

 

 

 

CLNo3      W B C


 

 

برای حذف کلیه آنیونها شامل                                 آنیون باز قوی

 

Sio

 

 

 

2 Co2 SBA


این یک مخلوطی از رزین های کاتیون                      بستر مختلط

 

اسیدقوی وآنیون بازقوی است                             

 

 

 

MB)

 

عملکرد آن جهت پالیش کردن وحذف یونهای باقیمانده در آب است.

 

 

 

بخش سوم-آب کندانس وبلودان

 

آب خوراک بویلرشامل آب کندانس برگشتی بعلاوه آب جبرانی است که برای جبران نمودن بخار مورد نیاز است.

 

در آب کندانس آلوده نشده ،جامدات محلول اندک است وناخالصی اندکی به آب خوراک می افزاید آب جبرانی معمولا باعث توزیع بیشترین مواد آلوده به سیستم می شود.بنابراین آب کندانس باعث بازگشت کیفیت برتر آب خوراک شده و وضعیت رابیشتر بهبود می بخشد.

 

بهبود آب کندانس  راندمان کلی یک بویلر به دو دلیل اصلی مهم است.

 

1)آب کندانس ،آبی با کیفیت بسیار بالا است.اگرآب کندانس  بیشتر برگشت  شود،آب جبرانی کمتری بکار گرفته خواهد شد.باآب جبرانی کمتر,میزان مواد آلوده کننده بدرون سیستم بویلر کمتر خواهند بود.باآلاینده های کمتر،نیاز کمتری به هر دو سیستم تصفیه آب خارجی وداخلی خواهیم داشت .این موجب صرفه جویی درحجم آب, محاسبه خسارت آب جبرانی وهزینه های مرتبط باتصفیه  موادشیمیایی می شود.                                                                       2 )بازیابی بیشتر آب کندانس ،آب کندانسی را که بدرون سیستم فاضلاب تخلیه می شود راکمترخواهد کردومیزان بلودان کاهش خواهد یافت.این موجب خواهد شد که هزینه دفع فاضلاب کاهش یابد.

 

علاوه براین هزینه های پایین تر تصفیه آب،بازیافت آب کندانس منجربه صرفه جویی در مصرف انرژی بیش از 10%می شود.آب کندانس معمولا"خیلی داغ است. ((130-225

 

 

 

F  این دما را با آب جبرانی ( 50-70 F) مقایسه کنید.ازدست دادن گرمای آب کندانس به معنای از دست دادن معادله ارزش حرارتی است که اختلاف دمای آب جبرانی به انتالپی آب کندانس است .چرخش مجدد آب کندانس فقط جایی نامناسب است که امکان آلوده شدن بدلیل فرآیند نشت وتماس مستقیم فرآیند وجودارد.آب کندانس آلوده  می بایستی ازبخار خالصی جداشود وگرنه آن ممکن منجربه پی آمد خسارت بزرگتر ایمنی وراندمان شود. و ازآن بایستی اجتناب شود.

 

*تخمین زدن آب کندانس برگشتی

 

دریک سیستم ایده ال ،بهبود آب کندانس می توانست  بصورت زیرتعبیه گردد.

 

بعنوان یک قاعده ،آزمایشات هدایت الکتریکی سیلیس یا خنثی درنمونه آب بویلر فراهم کننده یک مبنای دقیق ومتناسب برای برگشت آب کندانس است.

 

نظربه اینکه تجزیه وتحلیل آزمایش دریک بویلر کوچک با استفاده از آب نرم شده بشرح ذیل نشان داده شده است.

 

هدایت الکتریکی                            سیلیس

 

 

 

PPM                           محل    

 

میکروموس

 

خنثی کننده                

 

525                                        40                       آب جبرانی بویلر                       

 

45                                          3                                 آب کندانس

 

265                                        20                               آب خوراک

 

سپس برمبنای سیلیس ،معادلات را می توان مورد استفاده قرار داد.

 

معادله 1                                              20

 

 

 

VF = 40 VM + 3 VC                                   

 

معادله2

 

 

 

VF = VM + VC


حجم آب خوراک                          

 

 

 

VF=

 

حجم آب جبرانی                      

 

 

 

VM =                               

 

حجم آب کندانس    =

 

 

 

VC


VC تخمین زده می شود توسط حل معادلات 1 و2

 

معادله 2 راضربدر 3 می کنیم وازمعادله یک تفریق می کنیم.

 

17

 

 

 

VF = 37 VM


از آنجائیکه                      45.94% = 

 

 

 

vm=17/37*100


vc

 

 

 

=100-45.94=54.06%

 

بنابراین درسناریوی فوق ،تقسیم ایده ال (آب کندانس –جبرانی)تقریبا"54% آب کندانس و46% آب جبرانی است.اگر تمام جریانهای آب کندانس به بویلر بازگردد وهیچ فرار ازسیستم نداشته باشیم ،سپس آب جبرانی مورد استفاده حداقل می شود.این فرآیند اساسا یک فرآیند لوپ بسته است. دراغلب موارد ،گرچه مقداری آب ، یا بخار ازلوپ فرار می کنند وآب جبرانی بخاطرحفظ تامین آب لازم است ،درحالت شدیدتر جائیکه آب کندانس برگشت پذیربه بویلر نیست ،این فرآیند یک سیستم (یک طرفه) می شودومیزان آب جبرانی همانند جریان بخار می شود.

 

عموما" آب جبرانی بیشتر ناخالصی های بیشتری خواهد داشت وهزینه های تصفیه آب رابیشتر خواهد کرد لازمه فرآیند لوپ بسته حداقل آب جبرانی است بهترین روش جهت اطمینان کردن  بهبود سطح کیفیت آب است.

 

*تصفیه آب کندانس وپایش آن  آب کندانس برای راحتی شما بسیارمهم است ونادیده گرفتنی این بخش لوپ بسته نهان به زودی منجربه خسارت خواهد شد. بطور عمومی آب کندانس بسیار خالص عاری از نمک است اما این می تواند خورنده باشد زیرا آن حاوی

 

 

 

CO2 محلول می باشدومی تواند به آب خوراک آهن محلول ومعلق اضافه کند.

 

*منبع

 

 

 

CO2در آب کندانس چیست؟

 

موادقلیائی کربنات وبی کربنات درآب جبرانی تحت دما وفشار بویلر به شکل دی اکسید کربن (

 

 

 

CO2)می شکنند،که در بخار آزاد می شود.درطول چگالش بخار ،دی اکسیدکربن به شکل اسید کربنیک حل می شود.اگر رسیدگی نشود،لولۀ بازگشت کندانس ،ولوها ومخازن خوردگی شدید شیاری را تجربه می کنند.(خوردگی شیاری)این محصولات (nutralize )اثرات اسیدی داغ اسیدکربنیک است.

 

*چه اقداماتی احتیاطی دربرابر ممانعت ازخوردگی شیاری پیشنهادمی شود؟

 

سیستم آب کندانس نیاز به تصفیه خارجی دقیق همانند آب جبرانی ندارد اما اقدامات نرم مانند پولیش یا مناسب سازی آب کندانس به منظورحصول      اطمینان ازیکپارچگی تجهیزاتشان ممکن است لازم باشد

 

راه حلها واقدامات احتیاطی بصورت ذیل هستند 

 

1)معمولترین روش رایج رسیدگی به این مشکل از طریق بکارگیری آمین های خنثی کننده است.این مواد شیمیایی، بعنوان  مرفولین یا

 

 

 

cyclohexylamine شناخته می شوند که اسیدکربنیک را خنثی می کنند و   PHآب کندانس را افزایش می دهند.

 

2)یک فیلمینگ آمین نظیر

 

 

 

OCTYLDECYLAMINE یک سدمحافظ غیرقابل خیس شدنی رادربرابر هردو اسیدکربنیک واکسیژن فراهم می کند.اینها ایجاد یک جاذب روغن می کند،دافع آب روی سطح فلزات که مقاوم به هردو دی اکسید کربن واکسیژن است.

 

3)به دلیل حداقل کردن اکسیژن    

 

 

 

PITTING (خوردگی که دراثر اکسیژن محلول در سطح فلز در می آید که به خوردگی حفره ای معروف است)یک اکسیژن زدای فرار نظیر (     DEHA ‌)می تواند استفاده شود     DEHA نتایج بهتری تأمین می کند ،بطوریکه آن اکسیژن زدایی می کند وغیر فعال یا پوشش درسیستم کندانس بوجود می آورد ،وآنرا کمترحساس دربرابر خوردگی می کند  .سولفیت سدیم وهیدرازین دیگر مواد شیمیایی هستند که عموما برای  اکسیژن زدائی استفاده می شوند.

 

دریک بررسی عمومی خلاصه تصفیه شیمیایی  همچنین  بخش بعدی راتحت پوشش قرار می دهد.

 

آب بلودان

 

حتی آب خوراک بویلری که به روش دیونایزر تصفیه شده حاوی مقادیر کمی نمک های معدنی محلول هستند.تبخیر دائمی دربویلر های بخار وآب جبرانی تازه بویلرغلظت این مواد معدنی افزایش می دهد ومنجربه انباشتگی جامدات درهریک از دوفرم محلول یامعلق می شود.

 

1)جامدات محلول 

 

 

 

CARY OVER آب به بخار بالا می برند ،باعث کوبیدن آب وصدمه زدن لوله ،شیرها یادیگر لوازم می شوند. CARY OVERهمچنین حجم رطوبت دربخار را افزایش می دهد، بهره برداری مناسب تجهیزات پایین دست راکه از بخار استفاده می کنند تحت تأثیرمی گذارد.

 

2)جامدات معلق باعث لجن یا رسوب دربویلر می شوند .آنها قابلیت انتقال حرارت مخازن تحت فشاررا تحت تأثیر قرار می دهند ومنجر به مشکلاتی اعم ازراندمان ضعیف سوخت به بخار شده وبه مخازن تحت فشاراسیب  می زند. دز شیمیایی آب خوراک بویلر منجربه حضور جامدات معلق دربویلر می شود.اینها ناگزیر در پایین بویلر به شکل لجن جمع آوری خواهد شدو توسط یک روند .شناخته شد به عنوان 

 

 

 

bottom blowdown حذف می شوند.دیگ های بخار می بایستی یک یا دوبار  ،برای حفظ سطوح جامدات معلق توصیه شده وحذف کردن لجن ورسوب بلودان شوند.

 

*تأثیرات بلودان ناکافی یا اضافی

 

بلودان ناکافی ممکن است منجربه انتقال آب بدرون  بخار ،یاتشکیل رسوبات گردد .بلودان اضافی باعث اتلاف انرژی ،آب ومواد شیمیایی می شود. میزان بلودان بهینه توسط فاکتورهای متعددی شامل نوع بویلر،فشارعملیاتی،تصفیه آب ،کیفیت آب جبرانی تخمین زده می شود.میزان رنج بلودان عموما"از4 تا8 درصد میزان جریان آب خوراک بویلر است اما می تواند بیشتر از 10%شود هنگامیکه آب جبرانی دارای میزان جامدات بالایی باشد .برای مثال فکرکنید فکر کنیدیک بویلر50000  

 

 

 

lb/hr  با فشارعملیاتی   psig  125  دارای محتوای حرارتی بلودان 330  Btu/lb است.اگرسیستم بلودان بصورت دائم در 5%ازحداکثر نرخ دیگ بخار تنظیم شود ،سپس میزان بلودان درحدودlb/hr 2500    حاوی    825000Btu   خواهدبود.درراندمان بویلر 80 درصدی،     حدود      1050 فوت مکعب /ساعت گاز طبیعی نیاز دارد،به ارزش حدود 42000 دلار/سال برمبنای 8000 ساعت کارکرد/هرسال در    5  دلار به هر 1000   ft مکعب است.

 

*سیکل غلظتی چیست؟

 

سیکلهای غلظت به تجمع ناخالصی ها دریک منبع آب اشاره دارد.هنگامیکه آب تبدیل به بخارمی شود،مواد جامد محلول با بخار گردش نمی کنند ،اما در پشت آب بویلر باقی مانده است. برای جایگزین مقدار از دست رفته از طریق تبخیر بخارآب جبرانی وارد بویلر می شود.زمانی که این آب جدید تبدیل به بخار می شود. بیشتر جامدات را پشت سر رها می کند.

 

همانطوریکه بخار بطور پیوسته تولید،تبخیر وجایگزین با آب جدید می شود،مقدار جامدات دربویلرپیوسته واحد بصورت نامحدود افزایش می یابد.آب قادر به حل ناخالصی هایش یانگه داشتن آنها در محلول نیست.برای هرپونداز بخار تولید شده،یک پوند آب می بایستی جایگزین شود.مقدار جامدات درآب دوبرابر خواهند شد.

 

هنگامیکه مقدار آب جدیدی که وارد بویلرمی شود معادل مقداری آبی است که در اصل جهت پر کردن دیگ بخار مورد استفاده قرار گرفته است وقتی میزان جامدات دو برابر شده است .دوسیکل غلظت درآب وجوددارند.وقتی جامدات 3 برابرشود.3 سیکل غلظتی وجود دارند.سیکلهای غلظتی نشانگر مقدار جامدات ساخته شده در آب است.

 

*میزان بلودان وسیکل غلظت

 

بلودان غلظت ناخالصی ها درآب بویلر رامحدود می کند.بکارگیری یک بویلر باآب خوراک کیفیت بالا نیاز بسیارکمی به زیر آب دارد.آب خوراک خالص تر ،کمترنیاز به بلودان دارد وسیکلهای غلظت ،بالاتری خواهد داشت .اگر کیفیت آب خوراک بهبودپیدا کند بنابراین آن 6برابرنسبت به 3 تغلیظ شده,میزان بلودان برای دیگ بخار 100000

 

 

 

lb/hr  از33.3به16.7 درصد کاهش می یابد.

 

افزایش سیکلهای غلظت به دوبرابر میزان اصلی, تلفات بلودان وانرژی به را نصف کاهش خواهد داد.یکی از روش های به حداکثر رساندن سیکلهای غلظت آب بویلر باکنترل آب بویلر در بالاترین محدودیت های شیمیایی مجاز وسطوح توصیه شده خوراک از تصفیه است .کمیت بلودان می تواند به حداقل برسد و خلوص بخار  حفظ شود.درعمل،ترکیبی ازحرارت مکانیکی وتصفیه شیمیایی بهترین کار است.

 

مثال

 

یک بویلر 10000

 

 

 

lb/hr که در 10بار g  عمل می کند.اگر حداکثر TDSمجازبویلر 2500 باشدو TDS آب خوراک بویلرppm 250 باشد,  نرخ بلودان را محاسبه کنید .

 

نرخ بلودان توسط معادله کنترل می شود

 

(

 

 

 

TDSآب خوراک*ظرفیت بویلر)تقسیم بر (TDS آب خوراک - ماکزیمم TDSمجاز)=نرخ بلودان

 

نرخ بلودان=10000*250تقسیم بر(250-2500)==>1111

 

 

 

lb/hr


*چه پارامترهایی  جهت برقراری سیکلهای غلظتی یا تنظیم نمودن بلودان می توان استفاده نمود؟

 

دوآزمایش جهت ایجاد سیکلهای غلظتی یا تنظیم کردن تناوب وحجم بلودان  بکارگیری می شوند ,اینها سطح کلراید وقابلیت هدایت خاص هستند.

 

*تست کلراید

 

کلراید بعنوان نشانگر برای سیکلهای غلظت انتخاب می شود زیرا

 

1)همیشه در آب جبرانی وجود دارد.

 

2)وقتی حرارت داده می شود مشخصه آن تغییر نمی کند.

 

3)باموادشیمیایی درتصفیه آب وارد واکنش نمی شود.

 

4)وقتی بخار تولید می شود آب بویلر را ترک نمی کند اگر کلراید در آب دو برابر شود همۀ جامدات دوبرابر شده اند.

 

مثال

 

اگر کلرایدهای آب جبرانی 20

 

 

 

PPM وکلرایدهای آب بویلر 100 ppm  باشند،بویلر دارای 5 سیکل غلظتی است.اگر کلرایدهای آب جبرانی 30ppm  ودر آب بویلر 120ppm باشد.بویلر دارا 4 سیکل غلظتی است. تست در یک نمونه آب خام ودریک نمونه آب ازsight glass بویلر انجام می شود.وقتی که کلراید قرائت شده درآب بویلر 6 برابر کلراید قرائت شده در آب خام باشد.6 سیکل غلظتی وجود دارند.

 

*تست هدایت الکتریکی ویژه دومین تستی که برای تنظیم بلودان بکاربرده می شودهدایت الکتریکی ویژه است یک هدایت سنج جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی آب جبرانی بصورت مقایسه با هدایت الکتریکی آب بویلر بکاربرده می شود.نسبت دو رقم سیکلهای غلظت است.

 

مثال

 

اگرهدایت الکتریکی آب جبرانی  300

 

 

 

umhos باشد وهدایت الکتریکی آب بویلر  2100 umhos   باشد 2100/300 مساوی   7  سیکل غلظتی است.مهم عموما"در بویلرهرگز نبایستی بیش از 10سیکل غلظتی بکاربرده شود.

 

*روشهای کنترل بلودان

 

سیستم های بلودان می توانند هرکدام بصورت دستی یا اتوماتیک کنترل شوند

 

1)کنترل دستی :مقدار بلودان توسط تست های اجرایی برای محاسبه میزان جامدات محلول درآب بویلر تخمین زده می شود.کاربربایستی بطور کامل در روش صحیح بلودان آموزش دیده باشد .گل ولای یا بلودان تحتانی معمولابصورت یک روش دستی برای چند ثانیه در فواصل چندساعت انجام می شود .آن برای حذف جامدات معلقی که خارج از آب بویلر استقرار دارند وتشکیل لجن سنگین می کنند طراحی شده است.

 

2)بلودان اتوماتیک:کنترل کنندههای اتوماتیک,

 

 

 

TDS بویلررا بابکارگیری هدایت الکتریکی حس می کنند وبطور خودکار خطوط سطح بلودان را جهت کنترل دقیق سطح حداقل واقعی بازیابسته  کنند.اپراتور بایستی بررسی کند که کنترلها برای بلودان موردنیاز تنظیم شوند وآنکه آنها به درستی عمل کنند کنترلهای اتوماتیک می توانند تأثیر مهمی برروی راندمان داشته باشندبویژه اگر بار بخار خیلی زیاد باشد بلودان سطحی یا     skimming برای خروج جامدات محلولی که در نزدیکی سطح مایع تغلیظ شده اند طراحی می شود.بلودان سطحی  اغلب یک فرآیند پیوسته است.

 

بخش سوم

 

موادشیمیایی برای بهینه سازی آب بویلر

 

تصفیه آب داخلی معمولا"هنوز نیازمند به مکمل  تصفیه خارجی است (برای مثال سیستم تبادل بازی)وعموما" توسط موادشیمیایی درمقادیر اندازه گیری شده بدرون هر یک ازآن دو مخزن آب خوراک یا آب خوراک قبل از ورود به درون بویلر تزریق می شوند.

 

*اهداف تصفیه داخلی عبارتند از

 

1)برای جلوگیری از تشکیل رسوب از سطوح پایین باقی ماندۀ سختی که ممکن است از تصفیه فرار کرده باشند.فسفات سدیم معمولا"برای این منظوربکاربرده می شود. ومنجر می شود سختی به زیر بویلر ته نشین شود جائیکه آن بتواند بلودان شود .

 

2)رسیدگی کردن به دیگر ناخالصی های موجود ویژه .

 

3)جلوگیری از خوردگی در حالیکه موازنه موادشیمیایی بطور  صحیح جهت حذف باقیمانده اولیه گازهای محلول  

 

 

 

O2 و   CO2که ممکن است از در اریتور فرار کرده باشند برقرار گردد.

 

بنابراین هدف اصلی تصفیه خارجی اطمینان از کیفیت است زیرا بطور اجتناب ناپذیری  برخی ناخالصی ها که برای عبوراز میان سیستم تصفیه خارجی اصلی راهی  پیدا می کنند وجود خواهند داشت. فرمولهای شیمیایی متعددی از شرکتهای تصفیه آب برای کنترل پارامترهای منحصربفرد در دسترسی هستند.

 

نظیر خصلت قلیائی  

 

 

 

alkalinity , ,sulfite  dispersant , PHآب کندانس         وغیره وانواع فرمولاسیون چندمنظوره     (  ONE DRUM )اصولا ,هریک از این فرمولها بهدف تغییردر تشکیل نمکهای رسوب/خوردگی طراحی شده اند. ونمکهای تشکیل شده را به لجن های نرم وروان تبدیل می کنند.تبدیل کنندگان لجن در میزان موادشیمیایی برای جلوگیری از رسوب کردن این مواد جامد روی سطح فلزو نگهداری آنها در حالت تعلیق بکاربرده می شوند .

 

توجه به این نکته مهم است که موادشیمیایی اضافه شده درخلال  تصفیه بهینه سطح    

 

 

 

TDS آب بویلر را افزایش خواهد دادو میزان بلودان موردنیاز بیشتر خواهد بود. انواع مشترک بصورت زیر لیست می شوند.

 

*فرمولاسیون مکمل قلیائی

 

بویلرها به مقدار معینی از ماده قلیائی هیدروکسل (

 

 

 

OH-) برای ممانعت از خوردگی وکمک به تمیز نگاه داشتن سطوح انتقال حرارت نیازمند هستند

 

جائیکه قلیائیت آب جبرانی پایین است

 

 

 

,این فرمولاسیونها, قلیائیت موردنیاز را فراهم می کنند.

 

1)مکمل قلیائی مایع با پراکنده کننده های پلی مری

 

2)مکمل قلیائی مایع غلیظ شده

 

3)مکمل قلیائی مایع با پراکنده کنندگان پلی مری ونرم کننده لجن.

 

برای سیستم های بویلر با اندکی سختی در آب خوراک یا آب جبرانی سختی گیری نشده ،فرمولاسیون فسفات

 

 

 

, نمک های سخت را جدا می کندومانع از شکل گیری رسوب سخت روی سطوح انتقال حرارت می شود.آنها اساسا"حدود قابلیت انحلال کلسیم را گسترش می دهند .برنامه های فسفات پلیمری (بسپار فسفات) می توانند اساسا"هرگونه سختی آب خوراک را کنترل کنندومقرون به صرفه باشند.این بخصوص درمورد پلیمرهای مصنوعی جدید صادق است.

 

آنها بطور طبیعی تحت عناوین زیر در دسترسی می باشند.

 

1)فرمول پلی فسفات تغلیظ شده.

 

2)فرمول پلی فسفات با نرم کننده لجن.

 

3)پلی فسفات با نرم کننده لجن پراکنده کنندگان ومکمل قلیائی.

 

4)پلی فسفات با 3 پلی مر"(

 

 

 

terpolymer )پراکنده کنندگان ومکمل قلیائی.

 

محدودیت های اصلی اینها انست  اگر

 

 

 

PH  بیش از 7.3 شود،آنها به ترکیبات      orto  تبدیل خواهند شد, باکلسیم وارد واکنش می شوند وتشکیل لجن می دهند .فرمول پلی فسفات بانرم کننده لجن ممکن است پاسخی به چنین حالتی باشد.بطور کلی بویلری که بافسفات تصفیه شده یک رسوب خاکستری روشن از حدود 1تا 16 اینچ به جای می گذارد.این در mud drum( ظرف گل )مشهود است واین رسوب به اسانی با آب شسته می شوند.

 

سدیم متا فسفات

 

 

 

(SHMP)      

 

به این مفهوم مؤثراست که باعث تأخیر درحد حلالیت نمکهای کلسیم می شود وبنابراین تشکیل رسوب به تأخیرمی افتد.عیب این روش آنست که باعث تخریب ترکیب 

 

 

 

ORTO  می شودونیازبه PH   6.5تا7.4 داردتاکنترل شود.آن همچنین بعنوان ماده مغذی برای گرفتگی بیولوژیکی عمل می کند. آخرین تکنولوژی هایی در بکار گیری آمین تری متیلن فسفانات اسید ,(ATMP)هیدروکسیل اتیل کدین دی فسفانیت اسید HEDP) ) که محدودیت  SHMP راندارد.

 

نرم کنندگان لجن/پراکنده کنندگان فرمولهای پلی مری آلی مصنوعی جهت پراکنده کردن جامدات معلق درآب بویلروبرای ازمیان برداشتن توسط بلودان پایینی وسطحی بکاربرده می شوند.توسط برقراری غلظت های مناسب نرم کننده لجن وپراکنده کننده،سطوح انتقال حرارت عاری از رسوب باقی می ماند وراندمان بالای انتقال حرارت رابرقرار می کند توسط برقراری غلظت های بالای محصولات معین

 

 

 

,رسوبات قدیمی می توانند بصورت on-line خارج شوند.اینها بطور طبیعی دردسترسی هستند بعنوان:

 

1)هومرپلی مر(جور بسپار)تغلیظ شده/مکمل قلیائی.

 

2)نرم کننده های لجن هومر پلی مرتغلیظ شده باضد رسوب.

 

3)نرم کننده لجن 3پلی مری تغلیظ شده با ضد رسوب.

 

4)نرم کننده لجن 3پلی مری تغلیظ شده باضد رسوب

 

5)نرم کننده لجن 3 پلی مری تغلیظ شده

 

*اکسیژن زداها

 

اکسیژن زداها برای ممانعت از خوردگی حفره ای اکسیژن در اریتور

 

 

 

, مخزن آب خوراک وفضای بخار بویلر موردنیاز می باشند.اینگونه محصولات بطور شیمیایی باعث زدایش اکسیژن محلول شده و از خوردگی ممانعت بعمل می آورند.

 

این محصولات می توانندغیرآلی یاآلی،کاتالیز شده یا غیرکاتالیز شده باشند.

 

اکسیژن زداهای معمول به عناوین زیرموجود هستند:

 

1)سولفیت سدیم کاتالیزنشده خشک.

 

2)سولفیت سدیم کاتالیزشده خشک.

 

3)سولفیت سدیم نامشخص ،کاتالیز شده خشک

 

4)سولفیت کاتالیز شده مایع.

 

5)متابی سولفیت کاتالیز شده مایع.

 

6)متابی سولفیت/سولفیت کاتالیز شده مایع.

 

7)هیدرازین مایع.

 

8)هیدروکینون مایع.

 

9)(

 

 

 

DEHA ) دی اتیل هیدروکی آمین.

 

10) متیل اتیل کیتاکسیم(

 

 

 

methyl ethyl ketoxime )مایع ,همه انواع بالا حتی مقادیرناچیزاکسیژن را ازبین می برند.معمولترین ترکیب اکسیژن زدا سولفیت سدیم است.

 

   

 

 

 

ppm  8 سولفیت سدیم برای حذف  ppm 1 اکسیژن محلول کافی است.هرچند عملا" ppm  4  سولفیت سدیم اضافه می کنیم زیرا:

 

*خطرمهم اسیب خورندگی وجود دارد .

 

*معمولا"مدارسیستم تزریق شیمیایی  باز است وبرای تنظیم کردن میزان تزریق  باتوجه به نمونه های آب گرفته شده در فواصل زمانی ساخته شده است.

 

*یک نگرانی درمورد پاشیدگی کامل موادشیمیایی احتمالا" بدلیل روش تزریق

 

 

 

,جریان های گردشی یا تشکیل لایه با مخزن خوراک وجود دارد.

 

میزان دوز کل ،بنابراین   

 

 

 

ppm  8 سولفیت سدیم بر    ppm 1 اکسیژن محلول بعلاوه     ppm 4 است دیگر اکسیژن زداها شامل ترکیبات آلی یا هیدرازین است. دومی هرچند سرطان زا است و عموما" درکارخانجات کم فشار ومتوسط بکار گرفته نمی شود.

 

*فرمولهای ضد کف بویلر

 

تعدادی بویلر ها تمایلی برای تشکیل کف و

 

 

 

caryover بدلیل آلودگی آب کندانس یاقلیائیت بالا /جامدات معلق کل بالا نشان می دهند این فرمولها وسیله جلوگیری از تشکیل کف در بویلررا ارائه می کنند.غلظت ها مختلف ضد کف بویلر بستگی به اندازه بویلر دارد.

 

*فرمولهای

 

 

 

boil-out  قلیائی

 

بویلرهای جدید به 

 

 

 

boil-out  برای زدودن روغن/چربی ،کثافت ودیگر آلوده کنندههای آلی ازبخش آب سطوح انتقال حرارت نیاز دارند.این فرمولها برای تمیز کردن وغیر فعال سازی این سطوح ارائه می شود.این فرمولها بعنوان زیرموجود هستند.:

 

1)پلی فسفات ،قلیائی تغلیظ شده برای روغن زدائی وغیر فعال سازی .

 

2)پراکنده کنندگان عامل لخته زدا ،قلیائی تغلیظ شده برای روغن زدائی وزدودن نا پاکی ها.

 

3)ماده فعال در سطح (

 

 

 

surfactant ) غیریونی  باپوینت کلاود کم  (نقطه ای کم توده )غلیظ شده برای حذف نفت سنگین وگریس است.

 

*فرمولاسیون خطی آب کندانس برگشتی .

 

موادقلیائی کربناته وبی کربناته در آب جبرانی تحت دما وفشار بویلر می شکنندوتشکیل دی اکسید کربن که در بخار آزاد می شودرا میدهند.درخلال میعان بخار ،دی اکسیدکربن جهت تشکیل اسید کربنیک حل می شود. اگر تصفیه نشود،مخازن برگشتی کندانس ،شیرها ،ولوله ها خوردگی شدید شیاری را تجربه می کنیم اینگونه محصولات خنثی کنندۀ تأثیرات اسید کربنیک داغ هستند .راه حل های شامل

 

1)آمین با نسبت توزیع کم درآب فاقد موادمعدنی ترکیب می کنیم

 

2)آمین با نسبت توزیع بالا در آب فاقد موادمعدنی ترکیب می کنیم

 

3)آمین ها با نسبت توزیع کم وزیاد درآب فاقد موادمعدنی ترکیب می کنیم.

 

4)آمین هایی با نسبت توزیع کم ،متوسط وبالا به آب فاقد موادمعدنی اضافه می شود.

 

5)آمین با نسبت توزیع متوسط به آب فاقد موادمعدنی اضافه می شود.

 

6)آمین با نسبت توزیع بالا به آب فاقد املاح ترکیب می شود.

 

7)آمین هایی بانسبت توزیع کم،متوسط وبالابا یک اکسیژن زدایی فرار در آب بدون املاح ترکیب می کنیم.

 

*محافظت از دی اکسید کربن

 

دی اکسید کربن محلول اغلب در آب خوراک تشکیل اسید کربنیک می دهد ومنجربه کاهش سطوح 

 

 

 

PH می شود.سطوح قلیائیت در آب بویلر از اهمیت خاصی برخوردار است.با نگهداری سطح    PH  از 10.5تا12 از مشکلات خوردگی اجتناب خواهیم کرد که توسط ارائه شرایط پایداربرای تشکیل یک فیلم مگنیت       (آهن مغناطیس )(   Fe3O4)در لایه نازک ،ضخیم روی سطوح فلزی،آنها را از جمله خورندگی محافظت می کند.

 

باکنترل  

 

 

 

PHمناسب و افزودن هیدروکسیدسدیم این را اصلاح خواهیم کرد،اما دی اکسیدکربن نیزدر بویلرها بدلیل حرارت دادن کربناتها وبی کربناتها آزاد می شود اینها توی کاستیک سودا با  رهایش  دی اکسید کربن تجزیه می شوند. این معمولا با بکارگیری  ممانعت کنندههای خوردگی معمولا" آمین های خنثی کننده و  filming    مشکل برطرف می شود .

 

1)معمولترین روش برطرف کردن این مشکلات از طریق بکارگیری آمین های خنثی کننده است.این موادشیمیایی که بعنوان  

 

 

 

morpholine     و سیکلوهگزیل آمین             بهتر شناخته می شوند واسید کربنیک را خنثی ساخته و   PH کندانس را افزایش می دهند.

 

2)یک آمین 

 

 

 

filming بعنوان اکتیل دی سیکلامین ،یک مانع محافظ غیرقابل تراوا    را دربرابر هردو اسید کربنیک و اکسیژن بوجود می آورد.اینهایک فیلم جاذب روغن ،دافع  آب روی سطوح فلز ایجاد می کنند که مقاوم در برابر هردو اسیدکربنیک واکسیژن است.

 

*فرمولاسیون چندمنظوره

 

فرمولاسیون چند منظوره اغلب برای سیستم های بویلر کوچک تر که نیاز به سادگی     دسترسی تصفیه داشته باشند استفاده می شوند .فرمول چند منظوره جهت  کمک پیشگیرانه برای ترکیبات مختلف ارائه شده که عبارتند از:

 

1)فرمول چندمنظوره برای تصفیه کردن سیستم های کوچک با آب جبرانی نرم شده وبرگشت آب کندانس قابل توجه باشد(آمین خنثی کننده را شامل می شود)

 

2)فرمول چند منظوره برای سیستم های کوچک تصفیه با آب جبرانی سخت وبازگشت آب کندانس قابل توجه باشد(آمین خنثی کننده شامل می شود.)

 

3)فرمول چند منظوره برای تصفیه کردن سیستم های کوچک با آب جبرانی سخت ومقدار کمی آب کندانس داشته باشم ویا کلا فاقد آن باشیم (بدون آمین های خنثی کننده)

 

این فرمولهای چندمنظوره معمولا"بطور کلی درجائی استفاده می شود که در آن جزئیات کمتری در مورد آنالیز آب موجود باشد.با این حال خطرناک است وبرای دراز مدت به عنوان یک گزینه توصیه نمی شود.

 

مثال

 

گزارش شده است که یک تاسیسات  که  از یک محصول تصفیه آب بویلر کم فشار

 

 

 

' برای یک بویلر فشاربالاتر, که دارای بخار سوپرهیتر وتوربین بخاربود استفاده می کرد .که این بویلر نیاز به بخار با درجه خلوص بالادارد.خرابی لوله های سوپر هیتر بصورت روزافزونی افزایش یافت. محصول تصفیه محتوی ماده شیمیایی تصفیه فسفات پتاسیم ،بجای فرم سدیم پیش بینی شده است مطالعات خلوص بخار با استفاده از روش الکترود استانداردنشان داد خلوص بخار آب قابل قبول است.

 

تجزیه وتحلیل برای پتاسیم ،وسپس اصلاح کردن برنامه تصفیه آب بویلر با بکارگیری فسفات برمبنای سدیم

 

 

 

, توانایی آلودگی مواد جامدخورنده در بخار   شناسائی  واز طریق کنترل سطح آب بویلر بهبود بخشیده می شود.

 

نتیجه

 

این مهم است که توجه داشته باشید مناسب سازی تصفیه آب موردبه مورد براساس ناخالصی های موجود در آب جبرانی عبارت است ازآن حجم سختی آب کندانس برگشت شده برای استفاده مجدد کیفیت آب خوراک (آب جبرانی+ کندانس) وهمچنین در طراحی بویلر وشرایط عملیاتیش مورد ارزیابی قرار گیرد.تصمیم گیری در مورد نوع ومقدار موادشیمیایی وسیستم تصفیه آب موضوعی         برای یک متخصص تصفیه آب با مهارت است کسی که بایستی همیشه مشورت شود. جزئیات بیشتر در مورد این موضوعات پیچیده درکتابچه های تصفیه آب ومتخصصان تصفیه آب در دسترس است. این فراتر از یک موضوع برای نصایح کارشناسی وآنالیز حرفه ای است.